Mangfoldigt undervisningsmiljø | DPO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 8
  • 2341
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 24-09-2020

Deltagelsespligtopgave: Mangfoldigt undervisningsmiljø | DPO

Skrevet som en deltagelsespligtigopgave, der kan sammenkoble politik og religion.

Problemformulering
Hvordan kan læreren tilrettelægge et mangfoldigt undervisningsmiljø således, at undervisningen ikke bliver forkyndende - samtidig med, at folkeskolens formål med religionsundervisning opfyldes?

Underviserens kommentar

Godkendt, fine overvejelser og spændende emne om religion i folkeskolen.

Indhold

Problemformulering
Redegørelse
Kronik: “Kristendommen er bedre end islam”.
Debatindlæg: ”Religion er for alle - ikke kun kristne”
Teori
Inde- og udefra synsvinkel.
Emic og etic
Sekularisering
Analyse
Diskussion
Er Danmark et kristent land?
Litteratur

Uddrag

Redegørelse
Kronik: “Kristendommen er bedre end islam”.
I 2015 var Mai Mercado politisk ordfører i det konservative folkeparti, Mercado har tidligere været børne- og socialminister. I dag er hun medlem af folketinget og spiller stadig en rolle i dansk politik.
Mercado ytrer sin personlige holdning til kristendommens betydning i det danske samfund og dermed også, hvilken rolle hun mener kristendomskundskab bør have i folkeskolen. Hun skriver, at hun er kristen og mener, at kristendommen er den bedste religion, hvor hun påpeger, at kristendommen er nøglen for at forstå det danske samfund. Hun mener, at kristendommen ...

---

Teori
Inde- og udefra synsvinkel.

Det enkelte individ ved indefra synsvinklen har et personligt subjektivt forhold til religionen. Her vil man altid se “religiøse øjne”, hvilket betyder, at anskuelsesvinklen er fra en person som er troende og fra en person, som selv er en del af religionen. Det kan fx. være en nonne, munk, præst eller imam.

Ved en udefra synsvinkel er der tale om en person, som ikke har et personligt bånd til... Køb adgang for at læse mere

Mangfoldigt undervisningsmiljø | DPO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.