Makro- og mikrostilladsering i PL4

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Makro- og mikrostilladsering i PL4

En redegørende opgave i PL4 (Undervisning af tosprogede elever) om fagets relevante begreber.

Opgaven svarer på:
Hvad betyder makro- og mikrostilladsering? Hvordan realiseres de i undervisningen?

Forfatterens kommentar

Jeg ville havde været lidt mere grundig i afsnittet om mikrostilladsering.

Uddrag

Andetsprogspædagogiske aspekter - ​Meryem 
(Bjerregaard & Kindenberg, 2016) 
Kompetenceudvikling
Lærerens forventninger kommer ikke til udtryk i casen.  
Støtte
Ifølge Meryem; “Læreren forklarer nogle af ordene, men faktisk synes jeg nogle gange, at de andre ord,  de  bruger  til  at  forklare  dem  med,  også  er  svære”.    Læreren  stilladserer  således  elevernes ...

---

Lærerkompetencer  i  arbejdet  med  flersprogede  elever  i  det  almene  klasserum
I  det  følgende  kan  der  læses  et  forslag  til,  hvilke  kompetencer  læreren  skal  drage  nytte  af  i  DSA-undervisningen (Ginman & Larsen, 2015).  
Læreren sætter tydelig mål for undervisningen 
På  samme  måde  som  al  anden  undervisning... Køb adgang for at læse mere

Makro- og mikrostilladsering i PL4

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.