Magt og omsorg i specialområdet | Modulopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Magt og omsorg i specialområdet | Modulopgave

Modulopgave til modulerne E og F. Opgaven handler om magtanvendelse på special området. Stiller spørgsmål til hvornår det er magtanvendelse og hvornår er det ikke.

Problemstilling
Vi ser et dilemma i at der bliver brugt magt i et forsøg på at få Birgit til at tabe sig. Kunne pædagogerne have undersøgt andre metoder til at hjælpe hende med et vægttab, uden brugen af magt?
Hvis pædagogerne bruger magten til at hjælpe Birgit med sin kost, så hun ikke bliver syg, er magt i dette tilfælde så noget negativt?

Indhold

Indledning: 3
Metode: 4
Teori: 4
Analyse: 6
Konklusion: 10
Litteraturliste: 11

Uddrag

Indledning:
Vi har valgt at arbejde med begreberne magt og omsorg set ud fra et pædagogisk og samfundsmæssigt perspektiv, og gjort det ud fra en praksis fortælling, med fokus på målgruppen; ”voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer”. Vi har valgt at ændre navnet på borgeren og på bostedet for at beskytte borgerens anonymitet.

Birgit har nedsat hjernefunktion, og bord på et bofællesskab for autister og psykisksyge. Hun har problemer med sin vægt og kan ikke styre sine spisevaner. Birgit har et enormt fokus på sin egen tryghed, og har brug for en meget gennemskuelig struktur, for at føle denne tryghed. Hvis hun føler at trygheden og strukturen bliver brudt, kan brugeren finde på at udøve selvskade eller skade på andre. Birgit er glad for at spise og indtager store mængder mad, specielt søde sager. Medarbejderne på bofællesskabet har observeret at Birgit mangler en mæthedsfornemmelse, og dette kan resultere i at hun spiser indtil hun kaster op. Derfor har pædagogerne valgt, i samarbejde med fysioterapeut og diætist, at udarbejde en kostplan til hende. Denne kostplan har de udarbejdet med det mål at få Birgit ned i vægt, og for at undgå at hun får sundhedsmæssige komplikationer. Denne kostplan har hun ikke selv valgt at få, og har ingen indflydelse på indholdet af den. I takt med at kostplanen bliver igangsat, bliver Birgit også mere aggressiv. For at dæmpe denne aggression, får hun en lidt større dosis medicin. ...

---

Metode:
Vi har i opgaven valgt at tage udgangspunkt i vores case og i det efterfølgende interview vi har lavet, fordi de vedrører dilemmaer om magt og omsorg. Vi vil i opgaven komme nærmere ind på hvordan de to begreber ikke altid harmonerer sammen, men skaber etiske dilemmaer vedrørende det pædagogiske arbejde. Vi vil inddrage Foucaults teori om ”governmentality” (Villadsen, 2007, s. 339) og diskurser. Vi vil diskutere, hvordan ”governmentallity” skaber ideen omkring hvad der er ”sund fornuft”, og hvordan diskurser præger pædagogens arbejde på de forskellige institutioner her i samfundet.

Vi har valgt at fokusere på Michel Foucault teori om magtbegrebet, i et samfundsmæssig... Køb adgang for at læse mere

Magt og omsorg i specialområdet | Modulopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.