Mønsterbrydere og risikobørn | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 1860
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 26-05-2005

Mønsterbrydere og risikobørn | Synopsis

Synopsis i psykologi om mønsterbrydere og risikobørn.

Problemformulering

Hvilke forklaringsmodeller opstiller den narrative og kognitive teori på et mønsterbrud, og hvilke psykologiske og pædagogiske redskaber er anvendelige i arbejdet med dette i folkeskolen?

Indhold

Problemformulering side 2
Indledning side 2
Risikofaktorer side 2
Problembehandling side 3
Sammenfatning side 5
Perspektivering side 6
Litteraturliste side 7

Uddrag

Indledning
Vigtigheden i ikke at underkende samfundets sociale uligheder har sin berettigelse og aktualitet i folkeskolen, da det i høj grad vil afspejle sig i, hvor godt eleverne er rustet til deres møde med skolen. Man må som lærer tilstræbe at skabe et miljø, hvor elever med forskellige forudsætninger alle udvikler kompetencer til at kunne begå sig i samfundet samt troen på egen virke. Dette står i henhold til folkeskolelovens § 1 Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.1
Opstillingen af vores risikofaktorer og anvendelse af disse kan endvidere begrundes i psykologifagets mål, hvor den studerende ”på et fagligt-psykologisk grundlag kan forholde sig til menneskers virkelighedsopfattelse, væremåde og handlemuligheder under forskellige livsvilkår, med henblik på vurdering af mulighederne for individers, gruppers og organisationers udvikling”.2
Vi vil udfra nedenstående riskikofaktorer diskutere forskellige aspekter ved et mønsterbrud udfra den narrative og dele af den kognitive teori, da vi mener, at de er direkte anvendelige og opstiller forklaringer på et mønsterbrud. Begge teorier udspringer af den naturvidenskabelige forståelsesform... Køb adgang for at læse mere

Mønsterbrydere og risikobørn | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.