Livskvalitet for voksne med nedsat fysisk og pyskisk funktionsniveau

Se flere bedømmelser 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 (5 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Pædagogstuderende 5. semester

Fag

Andet

Karakter

7

Antal sider

18

Antal ord

4842

Filformat

PDF

Udgivelsesdato

01-09-2009

Livskvalitet for voksne med nedsat fysisk og pyskisk funktionsniveau

Hvilken betydning har medbestemmelse og bruger inddragelse for sundhed og livskvalitet, for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktions niveau?

50 timers prøve på pædagogseminarieti "Sundhedsfag".

Opgaven omhandler emnet som overskriften også beskriver, livskvaliteten for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

Der tages udgangspunkt i egne erfaringer og en del teori, bl.a. fra sundhedsområdet.

Problemstilling
Hvilken betydning har medbestemmelse og bruger inddragelse for sundhed og livskvalitet, for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktions niveau?
- Hvilke sundhedsforståelser og teoretikere kan sættes op imod denne problemstilling?
- Hvordan kan jeg i mit arbejde som pædagog, styrke brugerinddragelsen og medbestemmelsen og derved øge livskvaliteten, for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktions niveau?
- Hvilke handlingsforslag kan jeg benytte?

Indhold
Forord 2
Indledning 4
Problemstilling 4
Læservejledning 5
Status/Sammenhæng 5
Sundhedsforståelse 7
Handlingsforslag 10
Konklusion 16
Litteraturliste 18

Uddrag
Indledning
Jeg vil i denne opgave, belyse nogle af de problematikker og dilemmaer, jeg møder i mit arbejde med voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.
Når jeg er på arbejde bliver jeg til tider mødt af personlige dilemmaer. Jeg føler, i nogle situationer, at beboernes integritet bliver krænket, - at beboerne ikke altid, bliver behandlet som selvstændigt tænkende individer. Vi skal som pædagog altid huske at det er deres hjem vi træder ind i, og dette bør vi altid have med i vores overvejelser omkring vores handlinger. Det er desværre det, der ofte er en tendens til, at vi glemmer i den til tider travle hverdag.
Hvad er livskvalitet? Teoretisk set findes der ligeså mange opfattelser af livskvalitet, som der findes mennesker på jorden. Der findes nok ikke den pædagog der ikke begrunder sine handlinger i ønsket om at give brugeren det bedst mulige liv. Men hvad er det gode liv, og hvem skal vurdere hvad det gode liv er? Er det regeringen, pædagogerne eller den enkelte bruger?
Ifølge den norske psykolog Siri Næss er livskvalitet ikke noget man får eller har. Livskvalitet er noget man selv aktivt medvirker til at skabe, sammen med de mennesker man har omkring sig, hvis de rette betingelser ellers er til stede. ”At kunne leve det gode liv kræver derfor en grad af mulighed for at kunne udforme sin egen tilværelse ud fra egne drømme, visioner, ønsker og behov.”(Holst, Kirkebæk og Clausen, 1995, s. 70)
Spørgsmålet er så hvordan man i den pædagogiske praksis kan være med til at skabe mulighed for dette.
Brugerinddragelse og medbestemmelse for eget liv og livsførelse, er for mig at se, det første skridt på vejen til at opfylde ovenstående citat af Siri Næss. Dette vil, efter min formodning, så på længere sigt, være med til at øge selvopfattelsen hos den enkelte... [læs mere nu]