Livsideer kap 1.2 | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Livsideer kap 1.2 | Noter

Besvarelse af spørgsmål til kapitel 1.2 i bogen Livsideer af Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe. Kapitlet handler om dannelse eller uddannelse?

Besvarelsen er en ugeopgave om dannelse.

Opgaveformulering
1. Sammenlign Folkeskolens formål med Løgstrups tanker om, hvad skolens formål skal indeholde. Oprids ligheder og forskelle.

2. Redegør for, hvad der er hver af de to kulturoverleveringers force. Giv eksempler på, hvornår det er belejligt at tale i et præcist og klart hjernesprog (logossprog), og hvornår det er mere frugtbart at anvende et åbent hjertesprog (mythossprog).

3. Hvad mener Løgstrup med udsagnet at affinde sig med pluralisme er åndelig dovenskab?

4. Hvad kan Løgstrup mene med, at demokrati ikke kan være skolens formål, men blot er en skikkelig måde at være uenig på?

5. Hvad mener Jens Rasmussen med, at i stedet for dannelse som skolen formål, drejer det sig i dag om at lære at lære? Drøft hans brug af begreberne læringsparat og selvudvikling. Er I enige med Jens Rasmussen?

6. Gengiv Danmarks Lærerforenings kronik ved brug af tre hovedudsagn. Ligger de mest i forlængelse af Løgstrups tanker eller af Jens Rasmussens?

7. Hvor står I selv?

Underviserens kommentar

Fin opgave med nogel ukarheder:
fx: Hvis vi analyserer Folkeskolens formålsparagraf kan vi konkludere, at skolens primære opgave i dag er læring som livsform og ikke, som førhen, demokratisk dannelse og tilværelsesoplysning, som Løgstrup ønskede det.
Hvordan det?
Løgstrup ønskede vel ikke specielt demokratisk dannelse, blot tilværeslesoplysning.
og hvad er læring som livsform?
Måske ved I det godt, jeg har blot svært ved at se det i jeres opgave
Rigtig god afslutning
Vi mener at dannelse må stå før uddannelse. Kan man blive uddannet uden at være et dannet menneske? Ja. Men vil man så være et helt menneske? Kan et nyttigt og givende samfund undvære dannede borgere? Vi tvivler.
mvh

Uddrag

Løgstrups hovedsynspunkter:

- Løgstrup mener at skolens hovedopgave er, at give eleverne oplysning om deres tilværelse og den verden der er givet gennem vores kulturoverlevering. Han kalder det tilværelsesoplysning.

- Han mener, skolen skal give os sammenhæng i vores tilværelse, fordi det gør tilværelsen meningsfuld og menneskelig.

- Han mener at sammenhænge især skabes, ved at arbejde både individuelt og i fællesskab med eksistensproblemer. Blandt andet ved at moralske og etiske spørgsmål er i fokus i undervisningen.

- Han mener teoriforståelse er vigtig, fordi teori også er viden om de sammenhænge, der ...

---

Pluralismen er betegnelsen for en idealistisk verdensanskuelse, som bygger på, at virkeligheden ikke udgør én enhed. Det er vigtigt at kunne omgås hinanden i et mangfoldigt samfund, men vi må ikke affinde os med pluralismen. Vi har problemer med at hænge sammen som mennesker overfor hinanden. Vi må gøre, hvad vi kan for at trænge igennem pluralismen til de sammenhænge, vi søger ...

---

Skal vi ligge højt i PISA-undersøgelser og dermed betragtes som en vellykket skole i Danmark internationalt set, skal der fokuseres på læring, mere end fremfor dannelse. Er det nok at:

Man tester de kompetencer, man vurderer, er nødvendige for deltagelse i samfundslivet, i videre... Køb adgang for at læse mere

Livsideer kap 1.2 | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.