Livs-ideer | Noter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Livs-ideer | Noter

70 siders noter til bogen Liv-sideer til faget KLM. Bogen er skrevet af Birgitte Holck Bækgaard, Henrik Bækgaard og Dorete Kallesøe (Denmark)

Bog, Livsideer, Kapitel 1-9.

Indhold

1. Hvorfor holder vi skole?
1.1 Skolens værdier historisk belyst
1.2 Dannelse eller uddannelse

2. Kristendom og dens virkningshistorie
2.1 Bibelen og dens livsforståelse
2.2 Middelalderen
2.3 Martin Luther og Reformationen
2.4 Den evangelisk-lutherske folkekirke

3. Jødedom, islam, humanisme og ateisme & Ritualer i skolen
3.1 Religion og livsanskuelser
3.2 Jødedom
3.3 Islam og vesten - islam som europæisk mindretalsreligion
3.4 Humanisme - oprindelse og nutid
3.5 Ateisme - oprindelse og nutid
3.6 Ritualer

4. Religion, kultur og politik
4.1 Religion og politik - evangelisk-luthersk kristendoms betydning
4.2 Den religiøse og kulturelle udfordring - Integration og tolerance

5. Livsoplysning og eksistenstolkninger
5.1 At være eller eksistere
5.2 Platon og sofisterne - relativisme og absolutisme
5.3 Kierkegaard - livsmuligheder
5.4 Grundtvig - livsoplysning
5.5 Nietzsche - livspotensering
5.6 Løgstrup - livscentrering
5.7 H. Rosas "læseplan for det gode liv"
5.8 Livsoplysning og filosofi med børn

6. Etikkens traditioner og idéhistorie
6.1 Kristen etik - bibelsk etik
6.2 Pligtetik og konsekvensetik
6.3 Eksistentialistisk etik - Nietzsche og Sartre
6.4 Dydsetik
6.5 Interdependensetik - Løgstrup
6.6 Læreren som etisk subjekt

7. Menneskerettigheder og demokrati
7.1 Individ og fællesskab - politisk filosofi
7.2 Menneskerettigheder og børnekonventationen

8. Medborgerskab som begreb og dannelsesopgave
8.1 Patriot og verdensborger - medborgerskab før og nu
8.2 Dannelse til medborger, men hvordan?

9. Tolerance, Myndighed, Lighed, Solidaritet
9.1 Tolerance
9.2 Myndighed
9.3 Lighed
9.4 Frihed
9.5 Solidaritet

Uddrag

Kapitel 1 – Hvorfor holder vi skole?

1.1 Skolens værdier historisk belyst
I Danmark er det staten, der bestemmer skolens grundværdi.
Ove K. Pedersen kalder folkeskolen en del af statens krisestyring. Han henviser til hvordan folkeskolen er blevet pålagt opgaver, hver gang statens er blevet tvunget ud i nye omstændigheder f.eks. reformationen i 1536, tabet af Norge, tabet af Slesvig-Holstein, besættelsen og endda i 2006, da der kom en ændring i formålsparagraffen, som skulle gøre danske børn og unge i bedre stand til at klare sig selv i et samfund præget af global konkurrence.

Dannelse og uddannelse har lige siden Kirkeordinansen fra 1539 været en formålsparagraf fra den danske skole, kirkens børneskoler skulle sigte mod at “opdrage” børnene og berede deres sind til evangeliet.

Kirkeordinansen blev indført i forbindelse med den lutherske reformation i Danmark under Christian 3. Kirken fik rollen som kulturel og social magtinstitution og blev overladt ansvaret for befolkningens dannelse samt uddannelse. Oplæring og eksamination i Luthers lille katekismus. Den der ikke kunne sin katekismus mistede simpelthen retten til at deltage i hellig nadver og blev ekskludret fra samfundet... Køb adgang for at læse mere

Livs-ideer | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.