Litterær analyse af "Krystalskibet" og "Plasticsolen"

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 15
  • 4567
  • PDF
  • 2015
  • 01-10-2015

Litterær analyse af "Krystalskibet" og "Plasticsolen"

Litterær analyse af Michael Strunges digte "Krystalskibet" og "Plasticsolen", og en redegørelse over den litterære samtid.

Opgaven er skrevet på bacheloruddannelsen Dansk på 4. semester i faget Historisk Læsning 4.

Jeg vil med udgangspunkt i den litteraturhistoriske samtid lave en litterær analyse af Michael Strunges digte ”Plasticsolen” fra digtsamlingen Vi folder drømmens faner ud fra 1981 og ”Krystalskibet” fra digtsamlingen Udafnatten fra 1982. Dette vil jeg gøre med et primært fokus på, hvordan han skaber denne totaloplevelse samt intensitet i lyrikken.

Jeg vil se på, hvilket billedsprog han anvender, og hvordan han især udtrykker sig via. sanselige indtryk og kontraster. Jeg vil forinden den litterære analyse kort redegøre for den historiske samtid og for Michael Strunges forfatterskab.

Min perspektivering vil tage udgangspunkt i Vibeke Blaksteens Væbnet med Vinger fra 1991. I min perspektivering vil jeg redegøre for Blaksteens beskrivelse af modernismen og dens tre faser. Jeg vil dertil redegøre for hendes beskrivelse af, hvordan modernismen har påvirket det postmoderne menneske og dets identitetsopfattelse, som værende uden noget fast kerne.

Dernæst vil jeg redegøre for Blaksteens tese om, at det postmoderne menneske skaber sin identitet ud fra sansning og helst fra så mange sansninger som overhovedet muligt.

Indhold

Indledning s. 3
Firserlyrikken s. 3
Firserlyrikkens gennembrud s. 3
Firserlyrikkens tendenser s. 4
Michael Strunges forfatterskab s. 5
Litterær analyse og fortolkning s. 7
”Krystalskibet” s. 7
”Plasticsolen” s. 9
Konklusion s. 12
Perspektivering s. 13
Den sanselige identitetsfølelse hos det postmoderne menneske s. 13 Litteraturliste s 15

Uddrag

Firserlyrikken
Firserlyrikkens gennembrud
En digtsamling der med sine rablende visioner og formbevidste leg med sproget indvarslede en ny digtergeneration – firserdigterne – var F. P. Jacs Spontane

Kalenderblade fra 1976. Digtsamlingen blev meget omtalt i medierne netop pga. det helt anderledes digtersprog.
Digteren, redaktøren og litteraturkritikeren Poul Borum var en vigtig person for perioden. Han fungerede som redaktør på tidsskriftet Hvedekorn, og fra 1976 og frem udvalgte han nye unge digtere til månedlige navnkundige workshops. Dette foregik i hans lejlighed i Havnegade i København. Borum fungerede, med udgangspunkt i en modernistisk tradition og sin brede viden om international litteratur, som coach for de unge digtere. De unge lyrikere der debuterede fra 1975 og frem, var hovedsageligt coachet af Borum, og i blandt disse var både F. P. Jacs men også Michael Strunge. I 1987 blev Forfatterskolen oprettet med Borum som rektor. (Handesten 2007: 395)
I 1978 debuterede Michael Strunge med Livets Hastighed, og de næste par år kom Strunge og andre unge firserlyrikere i mediernes søgelys. Dette gjorde de blandt andet på grund af deres forfatterskaber, men også fordi at de hver især viste store evner som image-skabere i medierne. F. P. Jacs, der var én af disse unge lyrikere, proklamerede sin holdning til livet om at leve stærkt og dø ung ved at erklære til medierne, at han ville drikke sig ihjel, inden han var fyldt 30 år. Den omtale og de anmeldelser de unge lyrikere fik, gjorde at offentligheden, fik øjnene op for den nye kunstnergeneration. (Handesten 2007: 396)... Køb adgang for at læse mere

Litterær analyse af "Krystalskibet" og "Plasticsolen"

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.