Literacy | Studieprodukt i dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Ingen givet
  • 20
  • 4335
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2015
  • 23-06-2016

Literacy | Studieprodukt i dansk

Studieprodukt i dansk om "literacy" og udvikling af elevernes skriftsproglige kompetencer.

Opgaveformulering

- Definér og forklar følgende begreber: literacy, skrivestrategier og skriveformål.

- Lav en analyse af elevernes skriftsproglige kompetencer i to selvvalgte elevtekster. I
analysen skal viden om såvel makro- som mikroniveau inddrages.

- Beskriv forskellige tilgange til respons og evaluering af sprogbrug og grammatik i elevers tekster

- Diskuter, hvordan eleverne kan støttes bedst muligt i deres skriveudvikling.

Performativt element: Giv et konkret eksempel på, hvordan man kan evaluere sprogbrug og grammatik i en af de selvvalgte elevproducerede tekster

Indhold

Definer og forklar begreberne 2
Literacy 2
Skrivestrategier 4
Skriveformål 5
Analyse af elevtekster 7
Analyse af elevtekst 1 7
Analyse af elevtekst 2 10
Tilgange til respons og evaluering 15
Skriveudvikling 17
Performativt element 17
Litteraturliste 19
Hjemmesider 19
Opgaver og opgavebesvarelser 20
Artikler 20
Bøger 20

Uddrag

Definer og forklar begreberne

Literacy

“Literacy” er et fortrinsvist nyt begreb, og der er mange forskellige meninger, om hvad definitionen er. Vi vil her prøve at uddybe nogle af definitionerne:

“Literacy kan betegnes som vores ressourcer og færdigheder i at afkode, forstå og anvende tegn. Det være sig lige fra bogstaver og tal til grafer, ikoner og symboler.”

Literacy som social praksis
Literacy er evnen til at identificere, forstå, fortolke, skabe, kommunikere og planlægge ved at bruge trykte og skriftlige materialer i forskellige kontekster. Literacy involverer et spektrum af læring, der sætter individet i stand til opnå sine mål, udvikle sin viden og sit potentiale og til at deltage fuldt og helt i forskellige fællesskaber og i samfundet som sådan.
Før slutningen af 1900- tallet refererede ordet til at være vel uddannet/dannet hvilket literacy som social praksis har fokus på, at man skal kunne omgås i sociale sammenhænge, og at man skal have en stor viden. Men fra slutningen af 1900-tallet fik den engelske betegnelse ny betydning og refererede derefter til læse- og skrivefærdigheder.

Allan Luke og Peter Freebody lavede i 1990 en læsemodel der hed: “Four Resources Model”... Køb adgang for at læse mere

Literacy | Studieprodukt i dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.