Lighed | Studieprodukt i Pædagogik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 10
  • 3269
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2015
  • 15-12-2015

Lighed | Studieprodukt i Pædagogik

Her finder du et studieprodukt i Pædagogik om lighed i folkeskolen. Lavet som en som en afsluttende opgave på introforløb, som skulle fremlægges.

Problemformulering

”Vi vil undersøge begrebet lighed i folkeskolen i forhold til de svage elever og eliten. Hvorfor er det ofte et problem samt hvordan kan vi forbedre vilkårene for dette i undervisningen”

Opgaven tager udgangspunkt i en dokumentet kaldet "Kundskab eller kaos" fra TV2.

Underviserens kommentar

Højt taksonomisk niveau. Undervisers kommentarer findes løbende i filen.

Indhold

Indledning 3
Hvordan ses begrebet lighed etymologisk og historisk 4
Knudskab eller kaos 5
Hvordan er det muligt at skabe et mindre skel mellem de svage elever og eliten? 6
Tidslinje der illustrer folkeskolen udviklingen gennem tiderne 8
Vores konklusion på opgaven 8
Kort appetizer til fremlæggelsen 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
Demokratiet ligger til grund for vores politiske system, som ligger dybt i os alle. Den demokratiske tankegang ligger i vores underbevidsthed og har stor indflydelse på hvilke normer og hvilke værdier vi har i dag. Vi lever i et frit land, vi er frie individer, som alle er lige. Lige for loven, lige for vores rettigheder og ligeværd. Lighed er generelt noget vi alle sætter stor pris på i Danmark. Men kan vi være for lige? Er lighed altid en god idé? Når det kommer til folkeskolen skal vi have alle med på det gældende niveau som undervisningsministeriet nu engang har sat. Derfor er det vigtigt ikke at forsømme de ”svage” elever, men at få alle med så ingen falder fra. Men problemet stopper ikke her. Det er også væsentligt ikke at glemme de elever, som føler undervisningen ikke er udfordrende nok. Det er vigtigt at udfordrer disse elever så deres viden bliver udfoldet yderligere så klasse niveauet bliver endnu højere. Men hvor ligger grænsen? Skal eleverne have den samme undervisning, for at alle føler sig lige? Eller kan vi skelne imellem niveau, så ingen føler sig ”tabt” eller ”glemt”? Kan problemet løses med undervisningsdifferencering og er der ressourcer nok? I denne opgave vil vi med vores problemformulering undersøge begrebet lighed, og se på hvilke faktorer som spiller ind for at vi kan få mere lighed i klasserne.

I de følgende afsnit har vi arbejdet med udleveret undervisningsmateriale , selvvalgt dokumentar, ”Kundskab eller kaos” samt følgende lærerbøger, Praktisk Pædagogik , Gyldendals Pædagogik Håndbog og Livsideer , for blandt andet at redegøre for betegnelsen af ligheds-begrebet, og under-søge hvad der ligger til grund for problematikken ved en differentieret undervisning, samt hvordan vi kommer problemet til livs. Opgavens afsnit er bygget op i en kronologisk rækkefølge i forhold til problemformuleringen. For at kunne besvare vores problemformulering, har vi valgt at dykke ned i lighedsbegrebet og valgt vores fokus på differencen mellem de svage elever og eliten i klassen. Da undervisningsdifferentiering og inklusion er to væsentlige og aktuelle faktorer i forhold til proble-matikken om uligheden mellem eleverne... Køb adgang for at læse mere

Lighed | Studieprodukt i Pædagogik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.