De levende organismer | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2133
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 11-12-2012

Undervisningsforløb: De levende organismer | Studieprodukt

Studieprodukt om de levende organismer og deres omgivende natur.

Problemformulering
Kan søen benyttes som et alternativt læringsmiljø, for at be- eller afkræfte hverdagsforestillinger/hypoteser og hvilke metoder kan anvendes?

Indhold

Indledning 2
Faglige mål 2
De levende organismer og deres omgivende natur 2
Arbejdsmåder og tankegange 2
Problemformulering 2
Faglig baggrundsviden 2
Didaktisk relationsmodel 3
Lærerforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Mål 4
Indhold 4
Læringsprocessen 4
Vurdering/evaluering 5
Undervisningsforløb 5
Fagdidaktik 6
Demokratiargumentet 7
Kulturargumentet 7
Konklusion 7
Bibliografi 9
Bilag 1 10

Uddrag

Indledning
I denne opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i søens økosystem og vandmiljø. Vores undervisningsforløb er rettet mod en fagdag i 7. klasse, hvor vi eventuelt kan arbejde tværfagligt med fysik/kemi.
Vi bruger en fagdag til ekskursion og benytter dette alternative læringsrum, hvor vi vil skærpe elevernes interesse og nysgerrighed og få brag de enkelte elevers hverdagsforestillingerne i spil. Altså hypotesedannelser, hvordan kunne det være, og hvad finder vi så reelt ud af, og hvorfor er det så sådan.
Dette falder sammen med at ”netop de danske børn har stor brug for at komme tæt på naturen i skolen, idet de ellers ikke kommer i deres hverdag.” (Golles, 2007, s. 127), så her er muligheder for at opleve og få bragt hverdagsforestillingerne i spil.

---

Mål
Målet med undervisningen er her, at eleverne skal få et indblik i og forståelse af søens økosystem, som en biotop. De skal opleve hvordan man arbejder i felten, når det er vand der er omdrejningspunktet, samt finde ud af hvad man benytter feltarbejdet til, og hvad disse resultater kan fortælle om en sø. Dermed lave en profil søen ud fra den erhvervede viden gennem feltarbejdet og efterbehandlingen. Derefter sættes det ind i et sammenligningsperspektiv med omverdenen.
Ydermere er det også et mål i sig selv at eleverne skal få en god oplevelse i naturen og hermed give dem lyst til at lære mere... Køb adgang for at læse mere

De levende organismer | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.