Semesteropgave om landbrug og vand

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknik
  • Godkendt
  • 15
  • 2848
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2003
  • 26-01-2012

3.-6. klasse, Undervisningsforløb: Semesteropgave om landbrug og vand

Semesteropgave i natur/teknik om landbrug og vand.

Problemformulering:
Hvad bidrager til forureningen af de danske farvande? Hvilke konsekvenser har det? Hvilke muligheder har man for begrænsning af forureningen af kvælstof og fosfatudledning?
Hvordan renser man spildevand? Herunder processerne spildevandet gennemgår. Hvilke stoffer er svære at rense i rensningsanlægget?
Hvordan kan man bruge disse problemstillinger i undervisning i natur og teknik?

Indeholder også et undervisningsforløb til en 6. klasse i emnet ud fra Natek 6.

Indhold

Problemformulering:
Indledning:
Lærerens faglige viden:
Landbrugets påvirkning:
Eutrofiering og Iltsvind:
Kvælstofkredsløbet:
Fosfors indvirkning på vandmiljøet:
Et rensningsanlæg:
Undervisningsforløb i landbrug og vandmiljøet:
Mål for Landbrugsforløbet:
Mål for rent vand og rensningsanlæg:
Undervisningsforløb om rent vand og rensningsanlæg.
Fællesmål
Forsøg 1
Litteraturliste:
Bilag

Uddrag

Indledning:
I de seneste år har der i medierne været fokus på landbrugets forurening af de danske farvande. Det
har drejet sig om landbrugets forbrug af kvælstof og fosfat der tilføres markerne i form af
kunstgødning, naturgødning enten i fast eller flydende form. Forbruget er øget som følge af
forbrugernes krav om billigere fødevarer, hvilket nødvendiggør en hurtigere plantevækst, man
tilfører derfor kvælstof og fosfat som planten bruger til vækst og dannelse af dna. Udover
landbruget har større byer samt industri tidligere været skyld i udledning af spildevand til de danske
farvande. I dag renses industri og by – spildevand heldigvis vha. rensningsanlæg. Der er endvidere
krav for indholdet af kvælstof og fosfat ved udledning hovedsagligt til vandløb. Et stort problem
ved øget tilførsel af kvælstof og fosfat til de danske farvande er iltsvind, dette har især været et
problem i de østlige indre danske farvande... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om landbrug og vand

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.