Land biotop | Biologi | Undervisningsforløb 8. kl.

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 4. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 5
  • 1951
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2012
  • 15-01-2013

Land biotop | Biologi | Undervisningsforløb 8. kl.

Problemformulering
Gennem eksperimenterende og undersøgende feltarbejde ønsker vi at vække og bibeholde elevernes interesse for naturvidenskabeligt arbejde og metoder, samt biologiske sammenhænge i og omkring landbiotopen.

Indhold

Indledning
Problem formulering
Mål med undervisningen
Lektionsplan
Didaktiske overvejelser
Ekskursion til Poulstrup overdrev
Uge 1
5. uge
Evaluering
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Naturen har altid været et spændende sted for børn. Nogle rider, cykler i skoven, nogle er spejdere, nogle laver huler, klatre i træer, plukker blomster, spiser bær og leger med jord. I de senere år er gruppen af teenagere, blevet meget glade for pc'er og tv. Undersøgelser viser at de 15-årige drenge bruger mere en 1 timer foran pc'en hver dag.

Hvis vi som lærer skal kunne bibeholde de lidt større børn og unge mennesker interesse for naturen, skal det faglige niveau i biologi undervisningen være højt og fremligges på sådan en måde, at undervisningen giver mening for de unge, samt at de tages med på råd i valg af emner i undervisningen , hvor de på den måde føler ejerskab for dette. I fælles mål 2009 for biolog har undervisningsministeriet givet nogle retningslinjer , som skal følges. Indholdet har man som lærer selv ansvaret for at nå målene gennem faglig undervisning.

Eleverne kender formentligt til verdenen af liv både på og under jorden. Jordbunden er et fantastisk sted at udforske, for denne elev gruppe. I sådan et forløb er det bl.a. vores hensigt, at eleverne bliver beviste om mikro- og makroorganismer i biotopens dyre- og planteliv . Det kan give eleverne en bedre forståelse for økosystemer.

Mål med undervisningen
Vi har valgt at tage udgangspunkt i trin målene for 8. klasse fra Fælles Mål 2009 se lektionsplanen.

I vores forløb, har vi valgt at ligge vægt på, at eleverne får kendskab til de mest almindelige organismer i og omkring jordbunden. De skal endvidere øve sig i brugen af feltudstyr samt undersøgelse- og analysemetoder for feltarbejde. I feltarbejdet skal eleverne udvælge en plante og et dyr fra biotopen til nærmere undersøgelse og analyse, til fremlæggelse på klassen ud fra udleveret materiale. De skal til sidst i undervisningsforløbet kunne se en sammenhæng i mellem de levende organismer, deres habitater og biotoper.

De faglige begreber vi skal arbejde med er: Økosystemets sammenhæng, forskellige jordbundsprofiler, humusindhold, PH-værdi, jordens vandindhold samt næringsstoffer, planter, fødekæder og fødenet, carnivorer / herbivorer, abiotiske og biotiske faktorer samt nedbrydere,... Køb adgang for at læse mere

Land biotop | Biologi | Undervisningsforløb 8. kl.

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.