Læsevejleder | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialiseringsmodul
  • Ingen givet
  • 8
  • 3600
  • PDF
  • 2011
  • 06-05-2020

Læsevejleder | Synopsis

Synopsis fra Læsevejlederuddannelsen om Coaching i faglig læsning.

Modulets navn: Modul 3. Evaluering og vejledning.

Problemformulering
Hvilke udfordringer ser jeg, som læsevejleder, i at coache mine kolleger til at udvikle elevernes faglige læsekompetencer, gennem lokalt at implementere den globale evidens?

Indhold

1. Indledning Side 1
2. Problemformulering Side 2
3. Præsentation af teori og metode Side 2
4. Redegørelse for Begrebsorienteret læseundervisning – BLU Side 2-3
5. Evaluering / analyse af eget undervisningsforløb Side 3
6. Hvorfor coaching ? Side 3
7. Redegørelse for Coaching teori Side 4
8. Redegørelse for Appreciative Inqiury (AI) – teori Side 4
9. Analyse af coachingforløb i forhold til gamemastermodel Side 5-6
10. Analyse af coachingforløb i forhold til AI Side 6
11. Sammenfatning og perspektivering Side 6
12. Litteraturliste Side 7

Uddrag

Indledning
Både den globale(Pisa 2006) og den lokale evidens(Læs 5, Dronninglund skole 2008-bilag 3) viser, at danske elever har problemer med at læse faglig læsning. Det er ikke kun et problem, der eksisterer i Danmark. I USA beskriver man problemet med udtrykket ”Fourth grad slump”1, som betyder, at overgangen fra at lære at læse, til at læse for at lære, er så vanskelig for mange, at de falder fra eller oplever at det mislykkes. Eftersom det er et globalt problem, har der indenfor læseforskningen i hele verden været forsket en del i faglig læsning og i, hvorledes man kan undervise elever i at læse tekster på en måde, som fremmer forståelse og læring, og at brug af læseforståelsesstrategier kan bidrage til en dybere forståelse af læsestoffet. Det er vigtigt, at vi i den danske folkeskole skaber en undervisning, der er funderet i den globale evidens, men tilpasset den lokale evidens. Ifølge forskere2 skulle det netop være den bedste undervisning. Bl.a. Bråten3 har forskningsmæssigt vist hvilke faktorer, der spiller ind, når man taler om læseforståelse i faglig læsning. Derfor fandt jeg det interessant, at målsætte, gennemføre og evaluere en undervisning i 3.klasse i faglig læsning ud fra Bråtens teorier om ”Begrebsorienteret læseundervisning”, for at kunne bruge både den globale og den lokale evidens i mit arbejde som læsevejleder... Køb adgang for at læse mere

Læsevejleder | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.