Læsevanskeligheder | Specialiseringsmodul

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 14
  • 3884
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 25-09-2019

Analyse af elevtekst: Læsevanskeligheder | Specialiseringsmodul

Opgave fra et specialiseringsmodul om læsevanskeligheder. I opgaven analyseres en elevs resultater i de nationale test.
Herefter gives der forslag til, hvordan man som lærer kan arbejde med læsevanskeligheder i undervisningen.

Indhold

Indledning: 3
Analyse: 3
Mit udarbejdede forslag til Jonas: 5
Færdighedsmål: 6
Vidensmål: 6
Læringsmål til de tilhørende aktiviteter: 6
Beskrivelse: 6
Formål: 7
Fremgangsmåde: 7
Før læsning 7
Mens man læser 9
Efter læsning 10
Feedback giver progression 11
Diskussion 11
Konklusion 12
Litteraturliste: 13
Bilag 1 14
Bilag 2 15

Uddrag

Indledning:
Denne opgave har sit felt i skriftsproglige færdigheder i danskfag, med henblik på at Jonas' læsekompetence styrkes, og læseglæden fastholdes. Indledningsvis vil jeg lave en analyse og vurdering af Jonas' skriftsproglige færdigheder og forudsætninger, på baggrund af en analyse af hans præstation i national test og tekstlæseprøve. I analysen vil jeg gøre brug af fagrelevant teori af Carsten Elbro og Merete Brudhold, der hver især har givet en udlægning af forskellige komponenter i læsning og læseforståelse. Jeg vil i min opgave kigge på, hvordan man som lærer kan arbejde med Jonas, der har skriftsproglige vanskeligheder. For at finde ud af dette vil jeg komme ind omkring Fællesmål for dansk, hvor jeg vil kigge på, hvad eleverne på mellemtrinnet skal arbejde med for at blive kompetente læsere. Dette vil føre mig videre til, hvordan man som lærer kan arbejde med læseundervisning, hvor jeg vil komme ind omkring forskellige strategier, som jeg mener, er anvendelige for en god læseundervisning. Formålet med disse forslag er, at Jonas opnår skriftsproglig udvikling og dermed opnår en mestringsforventning. Læring indebærer altid en proces, hvor den lærende rykker sig – og dermed er en anden og kan noget andet, når læringsprocessen er afsluttet. Læring kan på den måde forstås som en proces, hvor den lærende 'mestrer noget nyt', når læreprocessen er afsluttet (Skaalvik & Skaalvik 2007). At mestre noget nyt spiller en vigtig rolle for elevens motivation, og for at vedkommende kan engagere sig i læringssituationen.

Afslutningsvis vil jeg diskutere, hvordan samarbejdet med resursepersonerne, som er dansklæreren, læsevejlederen og forældrene, kan styrke Jonas' skriftsproglige færdigheder.

Analyse:
Når jeg ser på Jonas' testresultater i de nationale test, som han har gennemført, så klarer han sig godt, når det gælder tekstforståelse og afkodning. Dog viser testen, at hans sprogforståelse er mangelfuld. Når man så kigger på hans præstation i tekstlæseprøven, kan man tydeligt se, at Jonas har et dårligt kendskab til betydningen af de ord, der indgår i teksten, som kan føre til problemer i ...

---

Mit udarbejdede forslag til Jonas:
Jeg vil i min opgave lægge vægt på, hvordan man som lærer kan arbejde med læsevanskeligheder i undervisningen. For at finde ud af dette, vil jeg komme ind omkring færdigheds- og vidensmål i dansk, hvor jeg vil kigge på, hvad eleverne på mellemtrinnet skal arbejde med for at blive kompetente læsere. Dette vil føre mig videre til, hvordan man som lærer kan arbejde med... Køb adgang for at læse mere

Læsevanskeligheder | Specialiseringsmodul

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.