Læseforståelse og genrepædagogik for tosprogede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 10
  • 2342
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2012
  • 11-10-2012

Synopsis: Læseforståelse og genrepædagogik for tosprogede

Opgaven var grundlag for min mundtlige eksamen i Dansk som andetsprog. Den bearbejder hvordan læreren kan inddrage genrepædagogik i undervisningen til at styrke elevernes andetsprogstilegnelse, samt hvilke udfordringer kan læreren møde i arbejdet med dette.

Opgaven tager forfattere/teoretikere/didaktikere i brug som Merete Brudholm, David Rose, Ruth Mulvad og Mette Mailand.

Problemformulering
Hvordan kan læreren inddrage genrepædagogik i undervisningen til at styrke elevernes andetsprogstilegnelse? Hvilke udfordringer kan læreren møde i arbejdet med dette?

Underviserens kommentar

Jeg fik at vide, at jeg kom godt omkring emnet - også også i dybden. De kunne godt lide at jeg inddrog mit linjefag og at jeg dertil kunne vurdere at én model ikke fungerede i én sammenhæng, og at jeg derfor tog fat i en anden - mere præcis - model til dette formål. Fik 10.

Forfatterens kommentar

Sprogligt: At jeg gerne måtte have penslet nogle sætninger mere ud, og forklaret mere....

Indhold

Indledning: 2
Problemformulering 2
Begrebsafklaring 2
Læseforståelse: 2
Genrepædagogik & sfl: 3
Genrepædagogikkens potentialer for andetsprogsudviklingen 3
Hvilken model hvornår? 4
Tlc & sfl som ”sprogudviklere” 5
Sproglig opmærksomhed som hovedfokus 6
Konklusion 6
Litteraturliste 8
Bilag 1-a 9
Bilag 1-b 9
Bilag 1-c 10

Uddrag

Indledning:
Elever i folkeskolen stilles mange forskellige udfordringer gennem deres skoletid – både hvad angår læsning, forståelse og skrivning. I en undersøgelse fra 2008 af 467 elever i folkeskolens ældste klasser, hvoraf 51 er tosprogede, viste resultaterne, at en stor del af eleverne havde vanskeligheder med læsning af almindelige voksentekster og tekster fra undervisningsmidlerne til klassetrinnene. De få tosprogede elever klarede sig betydeligt dårligere end de dansk etniske elever. Det eleverne havde sværest ved var ordkendskab, men derudover også afkodning, semantisk kategorisering og genrekendskab, hvilket er væsentlige faktorer i elevernes læseforståelse . Dette er dokumenteret ved en undersøgelse af voksne på et læsekursus, som viste..: ”at omkring 40% af variationen i udbyttet af dagligdags tekster kunne forklares af forskelle i de voksnes genrekendskab – selv når der var taget hensyn til forskelle i skriftlig ordgenkendelse” (Winther 1999) . For at få bugt med dette udviklede man genrepædagogikken, som går ud på, at eleverne skal lære om de forskellige fags ”sprog”, så de bliver dygtigere til det og dermed bedre kan lære på sproget. Genrepædagogikken gavner derfor de fleste elever, men på hvilken måde styrker den yderligere de tosprogedes andetsprogstilegnelse?... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse og genrepædagogik for tosprogede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.