Læseforståelse | Kompetencemålsprøve i UTE

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 27
  • 4691
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2020
  • 25-02-2021

Læremiddelanalyse, Undervisningsforløb: Læseforståelse | Kompetencemålsprøve i UTE

Kompetencemålsprøve i UTE om læseforståelse. Indeholder en læremiddelanalyse af Gyldendals læremiddel om Kunsteventyr for 3.-4. klasse. Samt et undervisningsforløb til Klods-Hans.

Problemformulering
Hvordan kan vi som dansklærere støtte flersprogede 4. klasses elever til at opnå en bedre læseforståelse samt et bredere ordforråd gennem arbejdet med eventyr, ved hjælp af stilladsering og før, under og efter læsning?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Teori 3
Stilladsering 3
Makrostilladsering 3
Mikrostilladsering 4
Før, under og efter læsning 4
Før læsning 4
Under læsning 4
Efter læsning 4
Ordforrådstilegnelse 5
Empiri 5
Analyse 5
Tilgængelighed, progression og differentiering 5
Lærerstøtte, sammenhæng og legitimitet 8
Handleforslag 10
Før læsning 11
Under læsning 11
Efter læsning 12
Konklusion 13
Bibliografi 14
Bilag 15
Undervisningsforløbet 15
Bilag 1: Mål 15
Bilag 2: Kunsteventyr 16
Bilag 3: Hvad er et kunsteventyr 16
Bilag 4: Klods Hans 17
Bilag 5: Hvordan ville Klods-Hans se ud i dag 21
Bilag 6: Hvad har du lært? 23
Bilag 7: Lærervejledning 23
Bilag 8: Tegn på læring 25
Bilag 9: Færdigheds- og vidensmål 3.-4. klasse 26

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole mere multikulturel en nogensinde før. Det betyder at vi som lærere, er nødsaget til at tænke tosprogsundervisningen ind, som en dimension i fagene - herunder især dansk. I år 2010/11 så man, at blot 55% af kommunerne i Danmark, havde skolepolitiske målsætninger og handleplaner vedrørende dansk som andetsprog som dimension i alle fag. (Børne- og Undervisningsudvalget, 2012). Siden 2011 er antallet af indvandrere i den danske folkeskole steget med 91,72%. (Danmarks Statistik, 2020) Det er altså et område, vi i større grad bliver nødt til at være opmærksomme på. Undervisningen af elever med et andet modersmål end dansk kan være en svær størrelse at få greb om. For hvordan får man et såkaldt timeløst fag etableret i de almene timer? Jeg vil i denne opgave komme med handleforslag og muligheder for implementeringen af undervisning af flersprogede elever i danskfaget under emnet kunsteventyr.

Metode
Jeg har i denne opgave, valgt at analysere Gyldendals læremiddel om Kunsteventyr for 3.-4. klasse. Jeg belyser læremidlet med fokus på stilladsering, ordforrådstilegnelse og før, under og efterlæsning. Til at analysere læremidlet, har jeg taget udgang punkt i de almindelige fokuspunkter fra lærermiddeltjek. (Læremiddeltjek, 2020) Jeg vil komme ind på parametrene tilgængelighed, progression og differentiering, som vurderer læremidlet i forhold til elevens muligheder for at lære. Derudover vil jeg også se på parametrene: lærerstøtte, sammenhæng og legitimitet, som vurderer læremidlet i forhold til lærerens muligheder for at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen, samt elevernes læring, herunder i forhold til samfundets krav og mål. Jeg har derudover tilføjet andetsprogsdidaktiske fokuspointer i tilknytning til dansk, som eksempelvis ordkendskab, elevernes mulighed for sproglig udvikling osv. Jeg har valgt at dele parametrene op på denne måde, da modellen er opbygget som en spiral, hvor hvert parameter repeterer og bygger på det forrige. Slutteligt vil jeg præsentere handleforslag jeg finder relevante for læremidlet, for at implementere tosprogsundervisningen, som en dimension i danskfaget, i arbejdet med læremidlet om kunsteventyr... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse | Kompetencemålsprøve i UTE

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.