Læseforståelse i danskfaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 20
  • 5167
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 05-10-2018

Studieprodukt: Læseforståelse i danskfaget

Studieprodukt i Undervisning af tosprogede om læseforståelse i danskfaget.

Problemformulering
Hvordan understøtter man tosprogede elevers læseforståelse i skønlitterære tekster i danskfaget, med fokus på ordforrådstilegnelse?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metodetilgang 4
Læsning 4
Læsestrategier 5
Læseforståelse 5
Ordforrådstilegnelse 6
Ordforrådstilegnelse strategier 6
Læringssyn 7
Undervisning med fokus på læseforståelse 7
Undervisning plan 8
Elevmål: 8
Inden læsning 9
Under læsning 11
Efter læsning strategi 11
Konklusion 12
Litteratur 13
Bøger 13
Hjemmesider 13
bilag 14
bilag 1 14
Bilag 2 15
bilag 3 16

Uddrag

Indledning
For folkeskolelærere er undervisning af tosprogede elever efterhånden blevet en integreret del af den almene undervisning. (Knudsen 2017 s. 13). Undervisningen på læreruddannelsen er derfor tilrettelagt på en sådan måde, at kommende lærer tilegner sig værktøjer til at lade ”Dansk som andetsprog” indgå som en dimension i alle skolens fag. Det er således vigtigt, at den kommende lærer gør sig overvejelser om, hvordan undervisningen tilrettelægges så den også tilgodeser de tosprogede elever i klassen.

Gennem min praktik og i mit arbejde som vikar har jeg erfaret, at de tosprogede elevers læseforståelse er et stridspunkt, som er yderst vanskeligt at løse. God læseforståelse er afgørende i de fleste fag i folkeskolen, men også på andre uddannelsesinstitutioner, på arbejdsmarkedet og i hverdagen. Det er derfor vigtigt at læseundervisningen i indskolingen tager højde for de individuelle udfordringer en tosproget elev kan have, når der læses på et andet sprog end deres modersmål.

Hvilket rejser følgende problemstilling: Hvordan kan jeg som kommende lærer skabe et læsemiljø der understøtter de tosprogede elevers læseforståelse, så de kan deltage i undervisningen på lige fod med deres klassekammerater. Svaret på dette vil jeg forsøge at løse ved at implementere DSA i danskundervisningen med fokus på læseforståelse, elevernes ordforråd og ikke mindst deres forforståelse af anvendte tekster.

Metodetilgang
Udgangspunktet for denne opgave er det faglige mål: ”Fælles Mål for dansk som andetsprog”.
På baggrund af dette vil jeg med afsæt i Claus Elbros teori om læsning forsøge at afklare, hvad læsning og læseforståelse er. Herunder hvordan jeg som kommende lærer kan arbejde med læseundervisningen i form af forskellige metoder indenfor læsning og læseforståelse med fokus på elevernes sprogforståelse.
Videre vil jeg vise, hvordan metoderne fungere i en undervisning.
Endelig vil jeg lægge vægt på, hvad eleverne i indskolingen skal arbejde med for at blive kompetente læsere, samt hvordan man som lærer kan arbejde med tosprogede elever og deres læseforståelse. Begge dele med fokus på ordforrådstilegnelse, syntaks og dannelse af inferens... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse i danskfaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.