Læseforståelse af fagtekster i madkundskab og samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed), Madkundskab, Samfundsfag
  • Godkendt
  • 19
  • 8320
  • PDF
  • 2020
  • 26-05-2020

Modulopgave: Læseforståelse af fagtekster i madkundskab og samfundsfag

Modulopgave om tosprogede elevers læseforståelse af fagtekster i madkundskab og samfundsfag.

Problemformulering
Hvilke udfordringer møder tosprogede elever i et tværfagligt kulturelt samarbejde mellem madkundskab og samfundsfag, og hvordan støtter man tosprogede elevers læseforståelse?

Forfatterens kommentar

Jeg ville nok skrive en kortere og forholdt mig til et fag.

Indhold

1. Indledning 2
2. Begrundelse for problemformulering: 2
3. Problemformulering: 2
4. Læsevejledning: 3
5. Præsentation af læremiddel 3
6. Analyse af læremiddel: 3
6.1. Clio's faktaboks og fokus ord 3
Faktaboks (Hana) 3
Fokus ord (Katharina) 4
6.2. Det visuelle på Clio's hjemmeside 4
Billeder/video på “den danske kultur” fagtekst (Hana) 4
Billeder i fagteksten “Julebag med traditioners velbehag” (Katharina) 5
6.3. Homonymer 6
Homonymer i “Julebag med traditioners velbehag” (Katharina) 6
Homonymer i samfundsfagstekst (Hana) 6
6.4. Sammensatte ord 6
Sammensatte før-faglige ord (Katharina) 6
Sammensatte faglige-ord (Hana) 7
6.5. Kollokationer: 8
Kollokationer i samfundsfag (Hana) 8
Kollokationer i madkundskab (Katharina) 8
6.6. Nominaliseringer (Katharina) 9
6.7. Dybdeforståelse af ord/begreber 9
Overskriften (Katharina) 9
Tid-tempus i teksten “Julebag med traditioners velbehag” (Katharina) 10
Faglige ord i madkundskabs teksten (Katharina) 10
Begrebsbrug i forskellige sammenhænge (Hana) 10
6.8. Kulturelle referencer 11
Kulturbetinget begivenheder og ord (Hana) 11
Kulturforståelse i madkundskabsteksten (Katharina) 11
7. Handleforslag til teksten i madkundskab: “Julebag med traditioners velbehag”
(Katharina) 12
8. Handleforslag til teksten “Den danske kultur” i samfundsfag (Hana) 15
9. Litteratur 18

Uddrag

2. Begrundelse for problemformulering:
Problemformuleringen bunder ud i en nysgerrighed i at tilegne sig mere viden i forhold til, hvordan læseforståelsen hos nogen tosprogede er lavere end forventet. Det viser sig, at eleverne mangler en helhedsforståelse af teksten, hvilket kan være udfordrende når man skal deltage aktivt i undervisningen. Da begge undertegnede er tosprogede, har vi oplevet den samme problematik som vi undersøger, hvorfor vi ønsker at blive klogere på hvordan man arbejder med den skjulte problematik i praksis.

4. Læsevejledning:
I vores opgave har vi valgt at analysere to fagtekster fra henholdsvis madkundskab og samfundsfag. Analysen bunder ud i to udarbejdet analyser af begge fagtekster, hvor vi løbende benævne de vanskeligheder der kan opstå for de tosprogede elever. De forskellige afsnit er markeret med vores navne for at tydeliggøre hvilke dele, der skrevet af hvem. Således kan læseren vurdere vores individuelle arbejde af opgaven. Det kan dog være, at der er få gentagelser, da begge tekster indeholder nogle af de samme problematikker. Endvidere kommer vi ind på handlemuligheder i handleforslaget. I arbejdet med de to fagtekster vil der dog være enkelte aktiviteter der er ens, dog vil det i praksis fungerer, da eleverne arbejder tværfagligt i fagene under samme emne... Køb adgang for at læse mere

Læseforståelse af fagtekster i madkundskab og samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Læseforståelse af fagtekster i madkundskab og samfundsfag.