Læsefidusen 1 | Læremiddelanalyse og -produktion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2921
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2019
  • 12-11-2019

Modulopgave: Læsefidusen 1 | Læremiddelanalyse og -produktion

Modulopgave om dansk skriftsprogstilegnelse.

Jeg har i opgaven taget udgangspunkt i læremidlet ‘'Læsefidusen 1'' fra Dansklærerforeningens forlag fra 2018. Læremidlet henvender sig til elever på 1. klassetrin.

Bogsystemet består af 3 bøger: Min Læsebog 1, Min arbejdsbog 1, og Lærerhåndbogen 1 I både læsebogen og arbejdsbogen følger vi Lasse og Lilli som går igennem alle læsefidusens elementer.

Bogsystemet er skrevet af dansk- og idrætslærer Dorrit Bang, dansk- og matematiklærer Bente Østergaard Pedersen samt skolebibliotekar og læsevejlederen Maj-Britt Westie.

Indhold

Læremiddelanalyse
Karakteristik
Læsefidusen og dens delelementer
LYT OG TAL
LÆS OG LÆS
LÆS OG SKRIV
læremiddelstrekanten
Tilgængelighed
Udtrykkets tilgængelighed
Indholdets tilgængelighed
Aktiviteternes tilgængelighed
Iagttagelser og vurderinger
2. Skildring af Læsefidusen og adaptation af fiktionsteksten “Alene på isen”
Intro til Læsefidusen og dens elementer
Hvad kan læremidlet?
Personligt indtryk af læsefidusen.
Læsebogstekst “Alene på isen “(s. 70)”
Udarbejdelse af adaption: hvad og hvordan
Litteraturliste

Uddrag

Læsefidusen og dens delelementer
Hvis vi går tilbage til Min Læsebog 1 består den af 164 sider delt i 15 kapitler.
Hvert af de 15 kapitler indeholder tre forskellige vinkler til tekstarbejdet, som alle er med til at øge elevernes læsekunnen.
De tre vinkler vil vi komme ind på i det følgende:

LYT OG TAL - højtlæsning af klassisk børnelitteratur, hvor fokus er på elevernes ordkendskab og sprogforståelse.

LÆS OG LÆS
Afkodningstekster med progression og gentagelser af lydrette, lydlette og almindelige ikke-lydrette ord.

Fokuset ligger på elevens afkodning og læseforståelser og selvlæsning af fiktionensteksterne om Lilli og Lasse i Broby fra Læsefidusen.


LÆS OG SKRIV - fiktions- og faktatekster, hvor fokus er på elevernes genre- og tekstforståelse ved højtlæsning af denne form for tekster.

---

Læremiddelstrekanten

Læsefidusens egenskaber set ud fra lærermiddelstrekanten's perspektiv og andre iagttagelser.

Ved hjælp af Lærermiddelstrekanten - der er en analysemodel, som man bruger til vurdering og sammenligning af læremidler- kan lærerne benytte sig af Læsefidusens forskellige undervisningsformer. Disse tilgodeser elevernes forskellige indlæringsniveauer ved hjælp af lyt, tal, læs og skriv formatet, der netop udgør Læsefidusens opbygning. På denne måde bliver alle facetterne, altså “udtryk, aktivitet og indhold” i Lærermiddelstrekanten, berørt. Modellen har fokus på forskellige analyseniveauer, såsom mål, middel og vej. Her er målet en analyse af de faglige mål og middel er en analyse af læremidlet, og hvor mange forskellige veje man kan gå... Køb adgang for at læse mere

Læsefidusen 1 | Læremiddelanalyse og -produktion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.