Læringsteorier og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 3036
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2014
  • 15-10-2015

Studieprodukt: Læringsteorier og undervisningsdifferentiering

Studieprodukt i psykologi om teorier for læring med fokus på undervisningsdifferentiering. Skinner, Piaget og Vygotsky samt Maslow bruges i opgaven.

Problemformulering
Hvordan kan jeg gennem kendskab til læringsteorierne efterleve kravet om undervisningsdifferentiering?

Underviserens kommentar

En god opgave med en konklusion som gav stof til eftertanke

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodeafsnit
Analyseafsnit/diskussion
Behaviorismen
Kognitivisme - Konstruktivisme
Humanisme
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit

Undervisningsdifferentiering er blevet et vigtigt og centralt begreb i den danske folkeskole og det medfører, at den enkelte lærer ved planlægning af sin undervisning, skal have fokus rettet mod den enkelte elevs potentiale og forudsætninger. Jeg antager at undervisningsdifferentiering kan være problematisk med hensyn til læretid og ressourcer, så en bedre beskrivelse af kravene for undervisningsdifferentiering, vil være en stor støtte for lærerne. Men hvis man søger noget, der ligner dette, så kommer man igen i kontakt med bemærkninger til folkeskoleloven, hvor der står:

”den enkelte lærer har ret til selv, at vælge de pædagogiske veje til et givet undervisningsmål” (bemærkning til folkeskolelovens § 18, stk. 4)

Altså angiver loven ikke direkte, hvordan læren skal opfylde sin forpligtelse, og den opstiller heller ikke kriterier for, hvornår undervisningen er tilstrækkelig differentieret.

Med dette som udgangspunkt finder jeg det interessant, at vide noget mere om læring. Jeg ved at der er forskellige læringsteorier og syn på, hvordan elever lærer bedst. Jeg vil i opgaven beskrive og forklare forskellige læringsteorier i håb om at finde frem til, hvordan et kendskab til læringsteorier, kan hjælpe mig, på bedst mulige måde, at efterleve kravet om en tilstrækkelig undervisnings differentiering og argumentere for det. Og er der eventuel anden psykologi end læringsteorierne, der kan hjælpe mig til at nå mit mål... Køb adgang for at læse mere

Læringsteorier og undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.