Læringsstile og undervisningsdifferentiering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Almen didaktik
  • Godkendt
  • 8
  • 2151
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2010
  • 27-11-2012

Studieprodukt: Læringsstile og undervisningsdifferentiering

Studieprodukt om læringsstile og undervisningsdifferentiering.

Problemformulering
Læringsstile er et populært didaktisk tema i folkeskoledebatten. Jeg ser læringsstile som en inspiration i forsøget på at undervisningsdifferentiere. Hvordan kan læringsstile kvalificere valg af under-visningsmetoder og organisering?

Begrundelse:
Det er centralt i den didaktiske debat at forskellige metoder undersøges og kritisk overvejes. Jeg har i min undervisning oplevet brugen af læringsstile og forskellige undervisningsdifferentieringsmeto-der, som virkede optimalt. Jeg har valgt at se kritisk på læringsstile, fordi det skal man som profes-sionel lærer.

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Metode side 2
Analyse side 2
Undervisningsforløb 7. klasse på X Skole side 2
Definition på læringsstile side 4
Definition på undervisningsdifferentiering side 4
Sammenhæng mellem læringsstile og undervisningsdifferentiering side 4
Folkeskoleloven side 4
Læringsstile side 5
Kritik af læringsstile side 6
Undervisningsdifferentiering side 6
Valg af undervisningsmetoder og planlægning side 6
Konklusion side 7
Litteraturliste side 8

Uddrag

Metode
Jeg vil tage udgangspunkt i en oplevelse fra praktikken, hvor jeg i mit undervisningsforløb havde inddraget forskellige former for læringsstile. Herunder vil jeg inddrage Hans Henrik Knoop, som er fortaler for læringsstile og Alexander Von Oettingen som ser læringsstile med et kritisk syn.

Analyse
Undervisningsforløb 7. klasse på X Skole
I min praktik på 2. årgang var jeg i en 7. klasse på X Skole. Inden praktikken havde jeg et mø-de med klasselæreren, hvor han beskrev klassen som værende: larmende, pubertetspræget og uroli-ge. Mange elever havde ikke nogen særlig stor motivation for skolearbejdet og de gad ærligt talt ikke gå i skole. Han udpegede også nogle elever, som jeg specielt skulle lægge mærke til. Han for-... Køb adgang for at læse mere

Læringsstile og undervisningsdifferentiering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.