Læringsbegreb | Bourdieu | Jean Lave | Etienne Wenger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 4. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 6
  • 1918
  • PDF
  • 2017
  • 03-05-2018

Læringsbegreb | Bourdieu | Jean Lave | Etienne Wenger

I opgaven har jeg redegjort for to perspektiver på læring. Her indgår teksten “Situated learning” af Jean Lave og Etienne Wenger samt teksten “Den nye kapital” af Pierre Bourdieu. Jeg har analyseret og diskuteret de væsentlige forskelle og ligheder ved perspektiverne på læring og mulighederne for læring ved at inddrage en Ph.d.-afhandling af Maria Ørskov Akselvoll samt et kritisk perspektiv fra Birgitte Elle.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Det vides ikke hvilken uddannelse opgaven er skrevet på.

Indhold

Jean Lave og Etienne Wenger
Pierre Bourdieu
Forskellige perspektiver på læring
Litteratur
Forelæsning

Uddrag

Jean Lave og Etienne Wenger
Jean Lave og Etienne Wenger har udviklet en teori med henblik på at skabe større fokus på det situerede for at forstå menneskets læring. Det beskrives gennem den grundlæggende læringsforståelse: “Learning is a way of being in the social world, not a way of coming to know about it” (Lave & Wenger 1991:47).

Situeret læring betyder hos Lave og Wenger, at læring er vævet ind i situationen og at mennesket derfor kun lærer ved at deltage i en situation, i det de kalder for praksisfællesskab. Praksisfællesskaber er ikke et tydelig optegnet fællesskab, bestemt af ydre forhold. Det opstår efter menneskets gøren og skaben med andre. Praksisfællesskaber er derfor også noget der skabes over tid gennem menneskers deltagelse i et fællesskab. Læring sker derfor heller ikke kun i en uddannel ...

---

Pierre Bourdieu
I teksten “Den nye kapital” af sociologien, Pierre Bourdieu, indgår en forståelse af menneskets handlemuligheder og dertil læring, ud fra begreber som kapital, habitus og sociale grænser.
Frem for at være bevidst og fornuftbetinget i sine handlinger er mennesket ifølge Bourdieu nærmere ...

---

Forskellige perspektiver på læring
Både Bourdieus og Lave og Wengers perspektiv på læring viser en anerkendelse af menneskets praksis i fællesskabet som afgørende for læring og definitionen af det situerede.
De to perspektiver på hvornår læring kan forekomme, adskiller sig ved, hvad der kræves af mennesket.
Hos Bourdieu kan mennesket kun deltage i et fælleskab, hvis mængden af kapital der... Køb adgang for at læse mere

Læringsbegreb | Bourdieu | Jean Lave | Etienne Wenger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.