Læringsark til 2. praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 5
  • 1647
  • PDF
  • Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN)
  • 2020
  • 27-04-2021

Læringsark til 2. praktik

Dette er en modulopgave, som vi fik inden 2. praktikperiode, hvor vi skulle lave læringsark over videns- og færdighedsmålene for 2. praktik. Vi skulle udvælge de to, som vi synes blev bedst og sende dem til vores studievejleder.

Den studerende skal i forbindelse med undervisningen arbejde med ny viden og nye færdigheder, og skal derfor i den forbindelse fagligt begrunde problemstillinger og dilemmaer, i form af at analysere og reflektere over sammenhængene mellem modulets videns-og færdighedsmål samt praktikkens videns-og færdighedsmål.

Underviserens kommentar

"Tak for det tilsendte, du har gjort dig nogle gode overvejelser, omkring hvilken viden du kan bringe med dig ind i praktikken og det er fint at du har kilder på. Jeg ser gerne, at du går lidt mere i dybden med teorierne, men ellers fint arbejde"

Forfatterens kommentar

Jeg manglede selv inspiration til, hvordan disse skulle laves og derfor tænker jeg, at andre måske også kunne bruge lidt hjælp til formuleringen/opsætningen af læringsarkene.

Indhold

Læringsark 4
Hvilket fagligt udgangspunkt har jeg, og hvad tager jeg med mig fra tidligere moduler?
Hvilke særlige interesser har jeg?
Støtte og vejledning
Litteraturliste

Læringsark 6
Hvilket fagligt udgangspunkt har jeg, og hvad tager jeg med mig fra tidligere moduler?
Hvilke særlige interesser har jeg?
Hvad vil jeg gøre, drøfte og læse?
Støtte og vejledning
Litteraturliste

Uddrag

Hvilket fagligt udgangspunkt har jeg, og hvad tager jeg med mig fra tidligere moduler?
I dagtilbudslovens §7 står der, at dagtilbuddet skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse, gennem trygge og pædagogiske rammer, hvor legen er grundlæggende, og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv (Dagtilbudsloven, §7, 2020). For at legen kan være en grundlæggende del af dagen i institutionen, er man nødt til at vide noget omkring børns leg, læringsmiljøer og legebaseret pædagogik. Legen spiller en helt central rolle i børns udvikling, og i mit første praktikforløb observerede jeg, at børn leger så snart de har mulighed for det. Ifølge Vygotsky leger børn for at tilfredsstille deres eget behov, og ikke for at lære noget bestemt, men gennem legen lærer de at forholde sig til virkeligheden, ud fra de idéer og forestillinger de har af omverdenen (Kragh-Müller, 2016). Når børn leger, så udvikler de deres fantasi, og i fantasien er der ingen grænser for, hvad man kan være, gøre eller opnå, men i brugen af fantasien afspejler de... Køb adgang for at læse mere

Læringsark til 2. praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.