Læring, læringsmiljø og læringsledelse

0 0 0 0 0 0 (0 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Lærerstuderende 3. år

Fag

Psykologi

Karakter

Godkendt

Antal sider

7

Antal ord

2087

Filformat

PDF

Uddannelsessted

Århus Dag- og Aftenseminarium

Produktionsår

2012

Udgivelsesdato

08-01-2013

Studieprodukt: Læring, læringsmiljø og læringsledelse

Indledningsvis, vil jeg begrebsafklare læring og motivation. Jeg vil søge at anskueliggøre hvilke faktorer, der kan påvirke en drengs manglende motivation for læring, set ud fra henholdsvis et individorienteret og et sociokulturelt perspektiv. På baggrund af denne viden, vil jeg diskutere, på hvilken måde teorierne kan vægtes i praksis, med udgangspunkt i nedenstående case.

Lærerfaglig problemstilling
Hvordan kan læreren bidrage til et miljø, hvor en fagligt svag elev får lyst og motivation for læring? Hvordan kan eleven blive sin egen drivkraft i forhold til læring?

Indhold
1. INDLEDNING 2
2. LÆRERFAGLIG PROBLEMSTILLING 2
3. LÆSEVEJLEDNING 2
4. CASE 2
5. TEORI 2
5.1 KNUD ILLERIS´ DEFINITION PÅ LÆRING 2
5.2 MOTIVATION 3
5.3 FORVENTNINGER OM MESTRING 4
5.4 ZNU 4
5.5 LÆRINGSMILJØ 4
6. ANALYSE OG DISKUSSION 5
7. HANDLEMULIGHEDER 6
8. SAMMENFATNING 6
9. PERSPEKTIVERING 7
10. LITTERATURLISTE 7
10.1 INTERNETSIDER 7

Uddrag
1. Indledning
”§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere… ”. Sådan beskrives en af de udfordringer læreren står overfor i praksis, hvorfor jeg finder det interessant at undersøge lærerens opgave, når, lysten til at lære mere, ikke er tilstedeværende. Når læreren står overfor elever, der er ude af stand til at være modtagelige overfor læring, finder jeg det relevant at analysere bagvedliggende faktorer, der er hæmmende for motivation og drivkraft for læring.

4. Case
Mark går i 7. klasse. Han har svært ved at motivere sig selv, og er fagligt bagud i forhold til sine klassekammerater. Han måtte gå 1. Klasse om, fordi han var fagligt svag i dansk. Han udtrykker, at han ofte ikke forstår opgaverne og mister interessen, fordi det er for svært, men ytrer, at når han sidder med en lærer et det lettere. Endvidere har han fortalt sin lærer, at han glæder sig til at komme hjem, når han er i skole. Læreren har flere gange forklaret Mark, at han skal kunne motivere sig selv, hvilket han godt ved. Han har udtrykt, at det er svært at være den dårligste i alle fag, og at han tror, han kommer til at få dårlige karakterer i fremtiden. Han snakker indimellem med Johan og Emil, men han ser ikke nogen klassekammerater udenfor skolen... [læs mere nu]