Analyse af elevtekst | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 2. år
 • Dansk 1. – 6. klassetrin
 • Godkendt
 • 11
 • 3585
 • PDF
 • Holbæk Seminarium
 • 2011
 • 10-10-2013

Analyse af elevtekst | Studieprodukt

Studieprodukt i dansk med lærerfaglig analyse af elevteksten "en dag på stranden".

I denne opgave vil vi foretage en lærerfaglig analyse af Idas tekst. Vi vil senere foretage en komparativ analyse af Ida og Christians tekster, og herved finde fordele og ulemper. Endvidere vil vores analyse omfatte komposition, genre, stavning og mere.

Indhold

Elevteksten
Indledning
Analyse
Genre
Komposition
Fortælleteknik
Syntaks
Ord
Ordklasser
Kohærens og kohæsion:
Komparativ analyse:
Tilrettelæggelse af undervisningsforløb:
Litteraturliste

Uddrag

Lærerfaglig analyse af ”Den dag jeg var på stranden”

”Min mor sagde vi skule på stranden så bllev jeg ragti glad så gik vi op og tog badetog på.”1
fremfører Ida fra tredje klassen, i en opgave vedrørende ”en dag på stranden”. Christian F. har fået tildelt sammen opgave, dog vælger han at begynde opgaven således, ”vi var lige kommet hen til stranden. Der var sand over det hele”2. Men selvom disse to elever er fra samme årgang og har fået tildelt samme undervisning, er der stadig en markant forskel at se på deres skriveegenskaber. Det er her vigtigt som læreren at tage fat om de elever der i større grad har brug for den nødvendige hjælp og støtte, så eleverne herved kan få hævet deres egen niveau.

I denne opgave vil vi foretage en lærerfaglig analyse af Idas tekst. Vi vil senere foretage en komparativ analyse af Ida og Christians tekster, og herved finde fordele og ulemper. Endvidere vil vores analyse omfatte komposition, genre, stavning og mere.

Analyse:3 Når en tekst skal beskrives, kan man vælge at beskrive den som en omvendt pyramide med forskellige lag. De vigtigste betydningselementer ses i toppen og de mindre
vigtige betydningselementer i bunden. I toppen ser vi tekstens helhed, genren. Genren bevidner om hvilken type tekst vi har med at gøre samt hvilke elementer vi skal
fokusere på i analysen. Herefter kommer kompositionen.
Kompositionen fokuserer hovedsagligt på tekstens opbygning samt sammenhæng. Fortælleteknik er hvilken fortæller der er brugt, samt om fortælleren måske bevidst er udvalgt i forhold til genren. Syntaks bygger på om eleven har opfyldt de påkrævende krav som er stillet til den specifikke opgave. Ord bevidner i høj grad om elevens staveegenskaber samt evnen til at kunne sammensætte en tekst... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst | Studieprodukt

[1]
Bedømmelser
 • 16-03-2014
  Hej, har du stadig den elevtekst, som du analyserede?