Analyse af elevtekst fra mellemtrinet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 2397
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 29-05-2014

Studieprodukt: Analyse af elevtekst fra mellemtrinet

Dette er et studieprodukt i dansk med en lærerfaglig analyse af en tekst, der hedder "Tiggeren der bider". Teksten er skrevet af en pige på mellemtrinnet.

Opgaven er skrevet i forbindelse med temaet læreren som sproglig vejleder.

Indhold

Lærerfaglig analyse af elevteksten ”Tiggeren der bider” 2
Genren 2
Komposition og sammenhæng 3
Fortæller 4
Syntaks 4
Ord 5
Sprogdidaktiske overvejelser 6
Teaching learning cycle modellen er bygget op på følgende måde 6
Elevvejledningen (Tiggeren der bider.) 7
Bilag 1 8
Bilag 2 9
Litteraturliste 10

Uddrag

Lærerfaglig analyse af elevteksten ”Tiggeren der bider.”

Jeg har valgt elevteksten ”Tiggeren der bider.” skrevet af Tina fra mellemtrinet. I min opgave vil jeg forsørge at lave en lærerfaglig analyse på et mikroniveau og makroniveau. Derudover vil jeg give eleven vejledning i hendes skriftsproglige kompetencer, som er en vigtigt del af hendes udvikling i det videre forløb. Jeg vil til sidst komme med bud på sprogdidaktiske overvejelser.

Som sproglig vejleder er der to niveauer, som er vigtige at kigge på, når en elevtekst skal analyseres og vurderes. Disse to niveauer er mikro- og makroniveau. Makrostukturen er de større elementer i en tekst. Her kigges der på teksten som helhed, afsnittene, afgrænsning af perioderne og sammenhæng mellem sætningerne. Ved mikrostukturen fokuseres der på de mindste dele i teksten som syntaks og ordvalg. Når man som lærer skal vejlede sine elever i deres tekster, er det vigtigt, at mikro- og makroniveau er gennemarbejdet for at kunne vejlede eleven på rette spor.

Genren
Elevteksten som Tina har skrevet, viser at hun ikke helt har forståelsen af, hvilken genre hun skriver i. Dette kan ses, idet hun blander genretræk. Det kommer til udtryk, når hun starter og slutter sin historie med faste formler fra eventyrgenren. Eleven slutter sin historie af med ”han levede lykkelig til hans dags ene”. Jeg mener, der er en genreforvirring i teksten, da eleven ikke gør brug af flere eventyrtræk, som fx overnaturlige mennesker, overnaturlige verdener, modsætningspar, prøver, flere faste vendinger mm. hvis hensigten var, at skrive et eventyr. Når jeg ser bort fra den afsluttende sætning, vil jeg mene, at eleven har forsøgt at skrive en novelle. Novellen hører til den episke hovedgenrer. Det som kendetegner episke tekster er, at de er kort fortællende og har et enkelt handlingsforløb. I elevens tekst bliver vi, som læsere, præsenteret for en konflikt som strækker sig... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst fra mellemtrinet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.