PL opgave om stilladsering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulopgave: PL opgave om stilladsering

PL modulopgave i Elevens læring og udvikling fra Lærerens grundfaglighed om stilladsering.

Problemformulering

Hvilke udfordringer kan der være ved brug af stilladsering i praksis?

Underviserens kommentar

Min underviser sagde at det var en god opgave som kom godt omkring. Hun ville gerne have jeg arbejdede lidt på indledningen.

Indhold

Introduktion
Problemformulering
Teoretisk afsæt
Stilladsering, Jerome Bruner
Zonen for nærmeste udvikling (NUZO), Lev Vygotskij
Analyse/Diskussion
Afrunding
Litteraturliste

Uddrag

Introduktion
Da vi blev undervist i ‘Elevens læring og udvikling' blev vi introduceret til begrebet stilladsering. Det fik os til at studse over tankegangen bag, at elever har brug for en guidet vejledning helt frem til de er ‘kommet i mål'. Vi undrer os over, om det i folkeskolen kan møde modstand eller om det ganske enkelt forholder sig så simpelt, som Jerome Bruner skitserer.

Teoretisk afsæt
Stilladsering, Jerome Bruner
Stilladsering er en support mekanisme, som er udarbejdet af psykologen Jerome Bruner ( (Elevers læring og udvikling, 2014). Bruner mener, at enkelte elev læringsudbytte kun bliver stimuleret i samspil med en ekspert. Metaforen kommer fra byggebranchen, og kan forstås som konstruktionen af et hus; der er et stillads uden om huset, når huset er bygget færdigt fjernes stilladset. Eksperten er den vejledende støttepersonen, hvis formål er at forme en selvtænkende og selvstændig elev. Desuden kan eksperten både være pædagog, lærer, elev etc. For at være ekspert kræver det blot, at eksperten besidder mere viden end eleven, og kan være det støttende element i den videre opbygning af viden.

Zonen for nærmeste udvikling (NUZO), Lev Vygotskij
Lev Vygotskij (1896-1934) var russisk psykolog og lærer, og var optaget af, at læringen skete i et socialt samspil. Vygotskij har udarbejdet en teori som hedder “Zonen for nærmeste udvikling” som går ud på, at udviklingsprocessen er inddelt i tre zoner; aktuel udviklingszone (kan), nærmeste udviklingszone (kan i samarbejde), fremtidig udviklingszone (kan ikke). (Elevers læring og... Køb adgang for at læse mere

PL opgave om stilladsering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.