Lærer-elev-relation på efterskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2391
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2018
  • 26-07-2019

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Lærer-elev-relation på efterskole

Praktikopgaven undersøger, hvorvidt en god lærer-elev-relation på en efterskole kan have en positiv effekt på elevens læringsudbytte i undervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan den opbyggede relation, uden for klasserummet, mellem lærer og elever på efterskole have positiv effekt på elevernes motivation og udbytte for undervisningen?

Underviserens kommentar

God og gennemarbejdet opgave, hvor der er en god tråd mellem teori og praksis.

Indhold

Problemformulering 1
Indledning 1
Metode 1
Teori 2
Axel Honneths anerkendelsesteori 2
Jeg-du og jeg-det 2
5 former for motivation 2
Analyse 3
Anerkendelsesobservation 3
Spørgeundersøgelsen inddrages 4
1. spørgsmål 4
2. spørgsmål 5
3. spørgsmål 5
Konklusion 6
Referenceliste 7

Uddrag

Indledning
Livet som elev på efterskole, adskiller sig på mange punkter fra livet som elev i den almene folkeskole. Relationerne kommer i særdeleshed til at spille en afgørende rolle for at være velfungerende elev, når man er sammen konstant og hele tiden, som her på en efterskole. Relationen til de andre elever er vigtig for at fungere socialt og tage del i fællesskabet. Man bor i huse, hvor man er fordelt på værelser, og relationen til de andre elever bidrager her til, at man får et godt ophold på efterskolen.
Tilmed er der relationerne til lærerne. På en efterskole bliver lærerens rolle udvidet, da arbejdet med eleverne fortsætter uden for klasserummet. Her udvides rollen til blandt andet huslære. Den udvidet lærerrolle betyder ligeledes at lærerne i flere situationer kommer til at agere som en ven eller i enkelte tilfælde som mor og far. Lærerne er tilstede og synlige for eleverne dagen lang, eksempelvis spiser lærere og elever aftensmad sammen, og der hygges efterfølgende i husene eller på lærerværelset.
Det er netop, når lærerne er i denne udvidet rolle uden for klassen, jeg finder interessant, og har haft øje for i praktikperioden, og herunder vil kommer nærmere ind på for at besvare min problemformulering.

Metode
I praktikkens forløb underviste jeg i to af mine tre undervisningsfag, nemlig dansk og idræt. I idrætsundervisningen stod vi alle tre gruppemedlemmer for undervisningen, men i danskundervisningen, som kun blev varetaget af Katrine og jeg, stod vi skiftevis for undervisningen, således vi kunne observere og evaluere hinandens undervisning efterfølgende. Derudover har jeg gennem praktikperioden ført logbog. På den måde har jeg kunne nedskrive mine tanker, spørgsmål og eventuelle frustrationer, som måtte opstå. Logbogen har været et behjælpeligt redskab at have i den endelige skriveproces. Inden efterskoleelevernes udenlandsrejse, som fandt sted 2 uger inden praktikkens ende, foretog jeg en kvantitativ spørgeundersøgelse blandt eleverne, som vil være omdrejningspunktet i opgaven. Derudover vil jeg inddrage et par teorier, som er valgt på baggrund af at være behjælpelig i besvarelsen af problemformuleringen... Køb adgang for at læse mere

Lærer-elev-relation på efterskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.