Læremiddelanalyse af KOSMOS A

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk som andetsprog, Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 11
  • 4513
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2017
  • 11-12-2020

Kompetencemålsprøve: Læremiddelanalyse af KOSMOS A

Kompetencemålsprøve i dansk som andetsprog om læremiddelanalyse og redidaktisering i et andetsprogsdidaktisk perspektiv.
Indeholder læremiddelanalyse af KOSMOS A af Henning Henriksen, Erik Both og Nina Troelsgaard Jensen.

Problemformulering
Hvorledes kan man ud fra læremidlet Kosmos A lave et undervisningsforløb, der bedst muligt støtte DSA- elever i deres sproglige udvikling og faglige begrebsforståelse?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Analyse af læremiddel 2
Opbygning af Kosmos 2
Multimodalitet 3
Førfaglige ord og faglige registre 3
Opbygning af opgaver og forsøg 4
Gruppearbejde 5
Foreløbig konklussion 5
Handletiltag 5
Opstart på undervisningen 5
Stræk sproget 5
I fysiklokalet 6
Zonen for nærmeste udvikling 6
Coopertive Learning (CL) 7
Delkonklussion 8
Konklussion 8
Litteraturliste 10

Uddrag

Indledning
I bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, står der i §3: ”Til tosprogede elever, som er i stand til at deltage i den almindelige undervisning i klassen, gives som en integreret del af den almindelige undervisning i klassen, undervisningen i dansk som andetsprog” det er derfor vigtigt at alle lærere, der arbejder på skoler, hvor der er elever med dansk som andetsprog, er opmærksomme på, om det valgte læringsmiddel støtter elevens sproglige udvikling eller ej. Hvis dette ikke er tilfældet, skal læreren have viden om, hvordan man bedst muligt supplerer materialet så undervisningen støtter eleven med dansk som andetsprog.

Jeg vil i min opgave analysere kapitlet ”Stofegenskaber” i fysik/kemi-bogsystemet Kosmos A til 7. klasse ud fra et andetsprogsdidaktisk perspektiv. Ud fra min analyse vil jeg herefter redidaktisere materialet med fokus på handleperspektiver til et undervisningsforløb, som skal tilgodese elever med dansk som andetsprog (herefter DSA-elever).

Analyse af læremiddel
Jeg vil analysere kapitlet ”Stofegenskaber” i fysik-kemilæremidlet Kosmos A for 7. klasse med udgangspunkt i DSA-elever. Jeg vil belyse kapitlet ud fra udvalgte teorier med henblik på at finde ud af, hvordan læremidlet understøtter DSA-elevernes indlæring samt om der er udfordringer, man som lærer skal være særligt opmærksom på.

Opbygning af Kosmos
Systemet Kosmos er et læremiddel for faget fysik/kemi og udbydes på 7., 8. og 9. klassetrin. Det består af en grundbog til eleverne, en lærervejledning og en kopimappe. Grundbogen er bygget op omkring 7 forskellige emner og et introduktionsemne til faget fysik/kemi. Hvert kapitel starter med en appetitvækker med et stort billede, nogle overskrifter, en lille tekst der åbner lidt op for emnet samt nogle spørgsmål, man... Køb adgang for at læse mere

Læremiddelanalyse af KOSMOS A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Læremiddelanalyse af KOSMOS A.