Klar, parat, historie! 3. kl | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Ingen givet
  • 12
  • 2720
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 19-08-2016

Undervisningsplan, Studieprodukt: Klar, parat, historie! 3. kl | Læremiddelanalyse

Studieprodukt i historie, som indeholder en læremiddelanalyse af materialet "Klar, parat, historie! 3. kl" af Søren Hemmingsen og Hans Hostrup, hvor emnet der er taget udgangspunkt i er Romerriget.

Dernæst en analyse af undervisningsforløbet til en 3. klasse, samt egen supplering og eventuelle forbedringer.

Problemformulering
Hvordan kan man udvikle et forløb i 3.klasse om Romerriget som bliver relevant og vedkommende for eleverne og samtidig lever op til Fælles Mål?

Indhold

Problemformulering 2
Analyse af læremidlet ”Klar, parat, historie” 2
Aktiviteter: 4
Relevans og vedkommenhed 4
Undervisningsplan 4
Mål 4
Eget supplement til undervisningsforløbet 5
Analyse og vurdering 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Analyse af læremidlet ”Klar, parat, historie”

Det kan være svært at afgøre, om en historiebog egner sig til undervisning, da det i meget høj grad er afhængigt af lærerens evner. Dog kan man alligevel godt kigge på kvaliteten af et lærermiddel på flere punkter. Et hårdt omslag, som Klar, Parat, Historie! har, er med til at give et udtryk af noget vigtigt overfor både elever og forældre. Det er også vigtigt, at et læremiddel er fleksibelt, så undervisningen efter det kan tilpasses til situationen, og ikke blot giver læreren en færdigsyet løsning. Her klarer Klar, Parat, Historie! det knapt så godt. Der er et fuldstændigt forløb, som det lægges op til, man bruger direkte.

Formelle krav:
Historiebogens fremstilling skal være åben, så de repræsenterer forskellige udlægninger af sagen, og samtidig skal den kunne skabe overblik.
Klar, Parat, Historie! har ...

---

Undervisningsplan
Mål
Vi har valgt at operere under kompetencemålet: kronologi og sammenhæng i vores undervisningsforløb. Undervisningsforløbet er udarbejdet ud fra materialet: Klar, parat, historie til 3.klasse. Nedenunder ses de mål vi mener forløbet opfylder. Målene bliver ikke totalt opfyldt gennem forløbet, men der arbejdes... Køb adgang for at læse mere

Klar, parat, historie! 3. kl | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.