Læremiddelanalyse af AKTIV læsning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 3880
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2018
  • 07-02-2019

Modulopgave: Læremiddelanalyse af AKTIV læsning

Afsluttende modulopgave i dansk - modul 2 (Sprog og kommunikation) med læremiddelanalyse af AKTIV læsning.

Underviserens kommentar

Godt gennemarbejdet og flot præstation

Indhold

Teoretisk model til læremiddelanalyse 2
Præsentation af AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet 2
Videnskriterier 4
Emner og opbygning 4
Tekstvalg 5
Fagsyn og lærerens rolle 7
Fælles Mål 7
Læringskriterier 8
Genrepædagogikken 8
Læse-skrive-modellen 9
Læringssyn og aktiviteter 10
Undervisningsmæssige kriterier 11
Planlægning af undervisningsforløb 11
Undervisningsdifferentiering 12
Evaluering 12
Vurdering 13
Kilde- og litteraturliste 14

Uddrag

Teoretisk model til læremiddelanalyse
I min analyse og vurdering af ”AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet” (herefter AKTIV) har jeg valgt at gå frem efter den didaktiske trekant, hvor undervisning fremstilles som et samspil mellem lærer og elev omkring et givet indhold, hvilket giver tre dimensioner at analysere efter: Videns-, lærings- og undervisningsdimensionen (Carlsen & Hansen, At vurdere læremidler i dansk, 2009).
Min analyse vil have særligt fokus på læremidlets syn på sprog og kommunikation – herun-der sprogsyn – og der vil blive lagt vægt på, hvordan læremidlet opfylder kravene til folkeskolens tværgående tema Sproglig udvikling, som alle lærere i obligatoriske fag er forpligtede på.
Præsentation af AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet
AKTIV er skrevet af forfatteren Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen, Lisbeth Haahr Pedersen og Helle Vaabengaard, og er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag første gang i 2015.
AKTIV indeholder
• en elevbog med opgaver (80 sider)
• en lærervejledning med teori og kopiark (169 sider)
• 10 plakater
• 410 aktivitetskort
• app med miniopslag og spil
App´en vil ikke indgå i denne analyse.
AKTIV er et iøjnefaldende læremiddel med et sprudlende, farvestrålende grafisk udtryk på omslaget, som går igen i samtlige materialer. Elevbogen er et hæftet materiale i paperback, mens lærervejledningen har spiralryg. Lærervejledningen kommer i en kraftig og praktisk samlekassette sammen med plakater og aktivitetskort til forskellige øvelser.

---

Tekstvalg
Forfatterne bag AKTIV har udvalgt en række autentiske tekster, som er eksemplariske og repræsentative for genrerne, vel at mærke teksttyper og -genrer fra både fakta og fiktion. Det er almindelig kendt, at litterære, fiktive tekster er klart overrepræsenteret i danskfagets undervis-ningspraksis, mens de faglige fakta-tekster får mindre opmærksomhed. Det kan være en af grundene til, at Undervisningsministeriet med deres tværgående tema ”Sproglig udvikling” sætter fokus på, at ”sproglig udvikling, herunder faglig læsning og skrivning (…) er et tværgående tema og fokusområde, som skal indtænkes i alle fag. En kvalificeret brug af sproget styrker elevernes ...

---

Læringskriterier
Hvordan skal eleven lære?
Genrepædagogikken
Forfatterne slår fast, at AKTIV er inspireret af den australske genrepædagogik og dens brug af den såkaldte (systemisk-)”funktionelle grammatik” (Lærervejl. s. 19) – herefter SFG. En nærmere undersøgelse viser dog, at forfatterne her lover mere, end de kan holde. Begreberne fra SFG bruges nemlig ikke. I stedet bruges ordklasserne fra den formelle grammatik. Den formelle grammatiks strukturalistiske sprogsyn betragter sproget som et abstrakt system, som er løsrevet fra faktisk sprogbrug, mens funktionsblikket på sproget ikke betragter sætninger som bestående af ordklasser, men af led bestående af flere ord – betegnet som deltagere, processer og... Køb adgang for at læse mere

Læremiddelanalyse af AKTIV læsning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.