Læremiddel i Biologi | Deltagelsespligtopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 12
  • 2159
  • PDF
  • 2018
  • 23-05-2019

Undervisningsforløb: Læremiddel i Biologi | Deltagelsespligtopgave

Deltagelsespligtet element på modul 2. i biologi. Den indeholder et skematisk anlagt undervisningsforløb om genetik, baseret på henholdsvis det udleverede materiale fra underviseren, samt praktik niveau 1 hos forfatterne.

Underviserens kommentar

Den er godkendt af underviser, og skrevet i samarbejde med en medstuderende.

Underviseren var mere end tilfreds med opgaven, og gav os ros for en veludført opgave, samt sprogbrug og kilder. Der var ikke høje forventninger til opgaven fra undervisers side, og vedkommende var positivt overrasket over vores resultat og brugaf timer på opgaven.

Indhold

Undervisningsplan om genetik 2
Hvorfor dette læremiddel? 2
Undervisningsplan/forløb 2
læremiddeltjek og vurdering 5
Tilgængelighed 5
Progression 6
Differentiering 6
Lærerstøtte 7
Vurdering 7
Praktisk brug og læringseffekt 8
Teknologien 8
Didaktisering og redidaktisering 8
Iscenesættelsen 9
Læremiddelbrug for eleverne 9
Læringseffekt 9
Litteraturliste 11
Bøger: 11
internetsider: 11

Uddrag

Undervisningsplan om genetik
Hvorfor dette læremiddel?
Vi har ud fra tilgængelighed og brugbarhed valgt at benytte ‘Bios b' grundbogen i biologi, fra Gyldendal. Vi har specifikt udvalgt kapitlet om genetik, som starter på side 98, hvori der kan findes øvelser for eleverne: http://bios.gyldendal.dk
Bogen er samtidigt en grundbog som bliver benyttet i mange danske folkeskoler. Bogen er en del af en bogserie, som kan følge eleverne fra 7. klasse, til 9. klasse. ‘Bios b' er til 8. klasses niveau.
Vi tager udgangspunkt i modelleringskompetencen, og har derfor udarbejdet et undervisningsforløb, som kan støtte op om de vejledende mål inden for emnet: ‘Celler, mikrobiologi, og bioteknologi'.

---

Progression
Det første vi ser er nogle undrende spørgsmål, hvilket pirre læseren/elevens nysgerrighed og giver dem vilje til at finde ud af svarene, ved at læse kapitlet. Der er ikke skitseret nogen bestemt gennemgang, hvor de beskriver, at vi starter her og når i er færdige vil i være her.
Selvom forløbet ikke er skåret ud i pap, kan man alligevel godt se et meget gennemtænkt mønster, i forhold til hvordan kapitlet er bygget op. Vi starter helt nede i det mikroskopiske. “Koden til de arvelige egenskaber findes i cellekernen” Vi kan læse om hvad DNA består af helt ned i de mindste detaljer, hvordan det er bygget op, hvordan der aflæses og hvordan det går fra DNA til færdigt protein. Derefter går vi over til at få noget at vide om “forskellige arvelige egenskaber”. Om dominerende og vigende gener og skadelige og gavnlige ... Køb adgang for at læse mere

Læremiddel i Biologi | Deltagelsespligtopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.