Lærerfaglig analyse af Idiot!

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 4500
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2013
  • 16-04-2013

Studieprodukt: Lærerfaglig analyse af Idiot!

Studieprodukt i dansk om Oscar K.'s alias Ole Dalgaards billedbog Idiot!.

Opgaven tager udgangspunkt i Thomas Illum Hansens processorienteret litteraturpædagogik, og beskriver herudfra en lærerfaglig analyse af Oscar K. billedbog Idiot. Derefter er der diskuteret billedbogens anvendelighed i folkeskolens ældste klasser. Er emner som mord og selvmord relevante for folkeskoleelever, eller hvor går grænsen for hvad der skal præsenteres?

Opgaveformulering

Ud fra en lærerfaglig analyse og fortolkning af Oscar K.'s 'Idiot' vil jeg give et bud på billedbogens anvendelighed i danskundervisningen i folkeskolen.

Forfatterens kommentar

Uddybe de gode citater jeg har med i opgaven

Indhold

Indledning 2
Opgaveformulering 2
Metode 2
Redegørelse 3
Kort resume 3
Oscar K. 3
Genre 3
Procesorienteret litteraturpædagogik 4
En lærerfaglig analyse 4
Førlæsning 5
Gennemlæsning 5
Genlæsning 6
Komposition 6
Fortællerforhold 8
Personkarakteristik 8
Tid og sted 9
Motiv og tema 9
Fokuslæsning 10
Sprog og stil 10
Tekst og illustrationer 10
Fortolkning 11
Over- og underbestemthed 11
Anvendelse og relevans 12
Billedbogen 12
Idiot 12
Diskussion 13
Konklusion 13
Litteraturliste 15

Uddrag

Indledning

»Jeg forsøger at fortælle med barsk varsomhed i mine bøger, men har ingen ønsker om at tage håbet fra børn: På den anden side, har jeg heller ikke lyst til at stikke dem blår i øjnene.« (Oscar K.1)

Er der nogen grænse for, hvad man fortæller til børn? Er en billedbog med temaer som mord og selvmord, en udviklingshæmmet dreng og mobning relevant for danske folkeskole elever?

Det anderledes er i centrum og udfordrer normaliteten. Der vendes op og ned på vores virkelighedsopfattelse. Jeg har valgt Oscar K.'s 'Idiot', fordi temaet provokerer og fascinerer mig, samtidig er jeg nysgerrig på, om billedbogen er anvendelig i folkeskolen.

Min egen personlige bevæggrund for at vælge 'Idiot' er, at jeg har arbejdet i et madværksted for udviklingshæmmede og ved, at denne gruppe bibringer samfundet en særlig livsglæde og spontanitet. Der er meget at lære af mennesker, der er anderledes. Udviklingshæmmede har en befriende umiddelbar måde at være på, og de er oftest ikke hæmmede af normer og uskrevne regler.

Metode
For at nærme mig besvarelse af ovenstående opgaveformulering, vil jeg indledningsvis kort præsentere billedbogsforfatteren Oscar K. og redegøre for billedbogen som genre ud fra Nina Christensen synspunkter, der bliver præsenteret i artiklen ”Indgangsvinkler til analyse af billedbøger”. Derefter vil jeg redegøre for Thomas Illum Hansens Procesorienteret litteraturpædagogik. En lærerfaglig analyse af 'Idiot' er efterfølgende udarbejdet.
Jeg diskuterer 'Idiot's anvendelighed i danskundervisningen og inddrager bl.a. synspunkter fra K.E. Løgstrup, Anne Marie Fjord Jensen og Trine May.

Jeg tager udgangspunkt i Thomas Illum Hansens procesorienterede analysemodel, fordi jeg finder det interessant, at Illum Hansen i sin model ikke kun opererer med traditionelle begreber som synsvinkel, fortællerforhold, komposition og billedsprog, men også lægger op til, at læreren i sin læsning skal: ”holde processen åben i stedet for at søge et bestemt svar …” (Hansen, 2008:31).

Opgaven er hermeneutisk funderet, da den har fokus på subjektive læseoplevelser og formålet er, at fortolke og vurdere anvendeligheden herud fra... Køb adgang for at læse mere

Lærerfaglig analyse af Idiot!

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.