Alfabetet på tapetet | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 6
  • 1930
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2003
  • 16-04-2004

Alfabetet på tapetet | Læremiddelanalyse

Læremiddelanalyse af Alfabetet på tapetet. Er indenfor temaet læsning og læseanalyse.

Undervisningsmaterialet Alfabetet på tapetet er lavet af Kirsten Raagaard og Eva Chortsen.

Indhold

Analyse og af ”Alfabetet på tapetet”
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Analyse og af ”Alfabetet på tapetet”
I forordet til danskundervisningsmaterialet ”Alfabetet på tapetet” indleder forfatterne med et klart udtryk, at børn i undervisningen skal ”have mulighed for at bruge, udvikle, udtrykke og udfolde alle sider af sig selv...”. En del af målet med ”Alfabetet på tapetet” er følgelig at give elever der anvender dette materiale en så alsidig indføring i den sproglige verden som muligt ved at bruge såvel intellektet som det sproglige, billedlige, musiske og fysiske udtryk. Jeg vil mene at forfatterne til dels er inspireret af Howard Gardners teori om de mange intelligenser, der netop peger på det betydningsfulde i at kunne udnytte mange forskellige sider og kompetencer af sig selv i en læringssituation.
Materialet består derfor af flere elementer: alfabetbog med et eller flere rim for hvert bogstav samt illustrationer ligeledes for hvert nyt bogstav, cd med musik og sang til alle rim, samt læsebog skrevet som en sang. Der er altså mulighed for forskellige tilgange og arbejdsmåder i danskundervisningen og der lægges op til mange aktiviteter, individuelle som fælles, f.eks. tegne, fortælle, digte, rime, skrive, synge, danse, dramatisere, male m.m.. Der er intet gennemgående... Køb adgang for at læse mere

Alfabetet på tapetet | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Alfabetet på tapetet | Læremiddelanalyse.