Lærerroller i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Ingen givet
  • 10
  • 4812
  • PDF
  • Vordingborg Statsseminarium
  • 2000
  • 12-10-2001

Praktikforløb: Lærerroller i skolen

Beskrivelse af praktikforløb, men udgangspunkt i lærerens rolle. Om undervisningen er bedre jo mere erfaren en lærer er.

Indhold

Indledning
Beskrivelse af lektion i matematik for en 3.kl.
Analyse af lektionen.
Vurdering af lektionen.
Beskrivelse af lektion i billedkunst for en 3.kl.
Analyse af lektionen.
Vurdering af lektionen.
Beskrivelse af lektion i billedkunst og musik ( en dobbelt time).
Analyse af lektionerne.
Vurdering af lektionerne.
Beskrivelse af en dobbelt lektion i matematik 1.kl.
Analyse af lektionen.
Vurdering af lektionen.
Konklusion

Uddrag

Indledning.
Hvad vil det sige at påtage sig en rolle ???.
og i dette tilfælde, hvad vil det sige at påtage sig rollen som lærer.

Den rolle man vælger sig som lærer giver en ret til at vælge egne metoder, men man har også et ansvar man ikke må − eller kan løbe fra.
Man kan så spørge sig selv om der i lærerrollen ligger nogle fælles idealer.
Vi har vel en forpligtigelse til at diskutere om der ikke er noget vi kunne formulere som fælles retningslinier rent professionelt.
Ser man på folkeskoleloven er der en ting der tydeligt træder frem det er, at man i sin lærerrolle bliver et forbillede for de børn og unge man kommer i kontakt med, både som undervisere og som opdragere.
Så uanset hvilken rolle man påtager sig er der et fælles etisk mål, nemlig at styrke den enkelte elevs selvværd − opbygge en tro hos eleven på at han/hun også dur på sin egen måde.
Øge elevens lyst til at lære, udfolde sin fantasi, samt at forberede eleven på at tage del og medansvar for at løse de opgaver et demokratisk samfund stiller.
Kortere sagt sørge for at selvtilliden er i orden.
Men ville det ikke være en god idé , hvis der skriftligt var større klarhed over hvilket værdigrundlag, man som lærer og underviser har pligt til at arbejde ud fra... Køb adgang for at læse mere

Lærerroller i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.