Lærerrollen i det senmoderne samfund bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Pædagogisk speciale, Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 32
  • 9977
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 20-02-2004

Lærerrollen i det senmoderne samfund bacheloropgave

Bacheloropgave i samfundsfag og pædagogik om lærerrollen i det senmoderne samfund og hvilke problemer der er ved dette.

Problemformulering:

På hvilken måde optræder det moderne menneske i det sen-moderne/moderne samfund?
Og hvilke pædagogiske konsekvenser har det for lærerrollen at skulle danne fremtidens borgere (elever) i et samfund der er under konstant udvikling?

Indhold

Problemformulering
Indledning
Metodeafsnit
Afgrænsning
Postmoderne V.S. sen-moderne.
Mennesket i det sen-moderne samfund.
Lærerollen i lyset af sen-moderniteten
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metodeafsnit
Min indgangsvinkel til at skrive denne opgave var, at jeg gerne ville undersøge på hvilken måde det moderne/ sen-moderne samfund går ind og berør det enkelte menneske og dermed også lærerrollen i folkeskolen. Jeg vil med udgangspunkt i en analyse af Anthony Giddens og Thomas Ziehes syn på individet og det sen-moderne samfund, komme med et bud på hvordan elever i dagens skole agerer og tilpasser sig i et samfund under konstant udvikling. Jeg vil prøve at vurdere hvorvidt identiteten bliver påvirket/skabt i denne udvikling. Dernæst vil jeg se på, hvilke pædagogiske konsekvenser ovennævnte har for lærerrollen i folkeskolen. Jeg vil koncentrere mig om hvordan man som lærer kan være med til at danne eleverne til at indgå i et samfund under konstant forandring og hvilke kompetencer dette arbejde kræver... Køb adgang for at læse mere

Lærerrollen i det senmoderne samfund bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.