Kvindesynet og kvinders hovedbeklædning i islam og kristendommen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Kvindesynet og kvinders hovedbeklædning i islam og kristendommen

Studieprodukt i KLM, som har fokus på kvindesynet og kvinders hovedbeklædning i islam og kristendommen, og hvordan dette har udviklet sig gennem tiden. Der besvares desuden hvordan det kommer til udtryk i tørklædedebatten i dag.

Problemstilling
Er der forskel på kristendommen og islams syn på kvinder og deres hovedbeklædning, og hvordan kommer det til udtryk i tørklædedebatten i dag?

Underviserens kommentar

Fin opgave om religionsdelen i KLM.

Forfatterens kommentar

Vi har brugt vers fra Bibelen og Koranen, men i stedet for at henvise direkte til Bibelen og Koranen, er det bedre at henvise til de hjemmesider vi har brugt til at finde netop de vers - ellers tror lærer/censor at vi har læst hele Bibelen og Koranen, hvilket vi ikke har.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse 2
Kristendommen 2
Kristendommens kvindesyn 3
Islam 4
Islams kvindesyn 4
Analyse og diskussion 5
Konklusion 7
Litteraturliste 8

Uddrag

Indledning
Vi lever i et multikulturelt samfund, hvor det er en nødvendighed at have forståelse og respekt for andre kulturer. Det gælder især i rollen som folkeskolelærer, hvor vi skal være rustet til at møde elever med mange forskellige kulturbaggrunde. Vi skal, med åbent sind, kunne håndtere mødet med andre menneskesyn, og være med til at fremme integrationen af etniske minoriteter.
Når kristendommen og islam møder hinanden, står det klart, at de to religioner er forskellige på mange punkter. Synet på kvinder og især deres hovedbeklædning er i fokus, når de to religioner mødes i det danske multikulturelle samfund. Kvinder med hovedbeklædning forbindes ofte med islam, men kigger man tilbage i den kristne Bibel, har hovedbeklædning også været en del af den kristne tro, ifølge apostlen Paulus' ytringer.

Redegørelse

Kristendommen
Den kristne tro udspringer fra den antikke jødedom. Her opstod en bevægelse på baggrund af en række ny- og omfortolkninger af traditionelle jødiske forestillinger - heriblandt den eskatologiske forestilling om verdens afslutning. Bevægelsen opstod som en gruppe følgere omkring Jesus fra Nazareth og de udarbejdede efter hans henrettelse, en lære om hans død ud fra troen på hans opstandelse. Bevægelsen blev en selvstændig religion, der sidenhen er blevet udbredt op gennem Europa. Kristendommen er altså centreret om Jesus, opstandelsen fra de døde og det evige liv. Jesus betragtes som Guds søn og menneskets frelser.
For at blive klogere på den kristne tro og den fundamentale grundforståelse af vores samfund, har vi Bibelen. Den kristne bibel er et sammensat skrift, som rummer fortællinger om Jesu... Køb adgang for at læse mere

Kvindesynet og kvinders hovedbeklædning i islam og kristendommen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.