Kvindesyn og religionsmødet i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Kvindesyn og religionsmødet i folkeskolen

Eksamensopgave om udfordringer i religionsmødet i folkeskolen.

Problemformulering
Hvilke udfordringer er der i religionsmødet i den danske folkeskole, når nu synet på
kvinder er forskelligt.

Vi vil i det følgende undersøge, hvordan kvindesynet er i Islam og hvordan det er i
gamle testamente og det nye testamente. Herunder vil vi komme ind på, hvordan Paulus
og Luther ser kvinder og vi vil perspektivere til kvindesynet i dag.

Problemstilling
1. Hvordan er kvindesynet i det gamle testamente, det nye testamente og i Islam?
2. Hvilket syn på kvinder har Paulus og Luther?
3. Hvorfor har Grundtvig haft indflydelse på kvindesynet i dag?
4. Hvordan er kvindesynet i dag og hvordan påvirker det kulturmødet i
folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Problemstilling 2
Afgræsning 3
Metode 3
Kvindesynet i Det Gamle Testamente 3
Kvindesynet i Det Nye Testamente 4
Koranens syn på kvinder 4
Paulus kvindesyn 5
Luthers kvindesyn 5
Grundtvigs indflydelse på kvindesynet 6
Nutidens syn på kvinder 6
Skal man undervises i sexmoral og kvindesyn? 7
Folkeskolens formålsparagraf 1 - kulturmødet i skolen 8
Konklusion 10
Perspektivering 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Vi fejrer d. 5. juni, grundlovsdag, hvor vi hylder, at Danmark fik demokrati. Men mange mener, at Danmark først fik demokrati i 1915 efter systemskiftet og stemmeret for kvinderne. Kvinderne fik i første omgang ikke stemmeret, da man enten mente, at kvinderne var under manden eller at de ikke var skabt til, at være indblandet i demokrati. Men stemmeretten for kvinderne, gav ikke nødvendigvis ligestilling og det er vigtigt for den nye generation, at forstå kampene og den daglige debat om ligestillingen mellem kvinden og manden. (HistorieLab, u.å.)

Med et stigende antal af muslimske børn i den danske folkeskole, giver det os, som kommende lærer, en udfordring. Derfor er det vigtigt at vi får forståelse for andre religioner, for at undgå misforståelser, fordomme og konflikter. Vi vil i opgaven tage udgangspunkt i synet på kvinder og hvordan det er med til at påvirke kulturmødet i folkeskolen.

Afgræsning
Vi vil i den følgende opgave undersøge kvindesynet i nogle af de største religioner,
hvor vi også kort vil komme ind på Paulus og Luthers kvindesyn. Herefter vil vi undersøge hvilken indflydelse Grundtvig har haft på kvindesynet i dag. Vi vil derefter komme ind på kvindesynet den dag i dag, hvor vi vil referere til #MeToo kampagnen. Vi vil også komme ind på kulturmødet i folkeskolen og hvordan vi skal forholde os til folkeskolens formålsparagraf.

Metode
Vi har i denne opgave taget brug af den hermeneutiske metode, da vi har fundet nogle
tekststykker som vi har undersøgt, hvor efter vi er nået frem til noget konkret teori inden for kvindesyn. noget undersøgelse og diskussion. Vi har også taget brug af den komparative metode, da vi har fundet frem til de forskellige kvindesyn i de forskellige religioner, hvor vi derefter har sat de forskellige kvindesyn op imod hinanden... Køb adgang for at læse mere

Kvindesyn og religionsmødet i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.