Kulturopfattelser og national kultur | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kulturopfattelser og national kultur | Studieprodukt

Studieprodukt i KLM om kulturopfattelser og national kultur.

I denne opgave vil der undersøges, nogle af de mange udfordringer, som kan opstå når forskellige kulturer og religioner kollidere med hinanden, og hvordan man som lærer skal kunne takle dem, uden at skabe tvivl eller frygt i klasserne og bevare overblikket.

Problemformulering

Hvilke udfordringer kan opstå i den danske folkeskole, når forskellige kulturer og religioner mødes, og hvordan skal man som lærere kunne håndtere dem?

Underviserens kommentar

I vurdering af opgaven gjorde underviser opmærksom på, at teori og teoretiker var anvendt virkelig godt. Dog var sammenhængen i opgaven lidt manglende og udestående.

Forfatterens kommentar

Teori og teoretiker kan sagtens bruges, dog er resten lidt slumsk og udestående fra opgavens sammenhæng. Manglende rødtråd og masser af kildehenvisninger i selve opgaven skal også forbedres.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teori og begrebsafklaring
Etnocentrisme
Multikulturalisme
Herders teori
De to kulturbegreber
Pierre Bourdieu
Ethnos og Demos
Medborgerskabet
Analyse
Hvordan mødes kulturer i folkeskolen?
Hvilke udfordringer opstår i kulturmødet, og hvordan håndtere lærerne det?
Identitet findes ikke, den skabes!
Anerkendelse
“Kulturbegrebet i Danmark”
Kan man implementere kultur i folkeskolen?
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Formålsparagraffen målsætter, at der skal være plads til alle kulturer og religioner i folkeskolen, som samtidig skal muliggøre, at man får en bredere og bedre forståelse for den enkelte kultur og religion. Når man påtager sig rollen, som lærer i den danske folkeskole, skal vi være forberedte på elevernes forskelligheder og hvordan vi bedst muligt anskuer dem, så de kan kreere deres egen identitet.
Vi har ifølge folkeskolens formålsparagraf pligt til at forberede eleverne, på de mange kulturer og religioner, som folkeskolen byder på og give plads til at andre elever tager lærer af det.
Vi vil i denne opgave undersøge, nogle af de mange udfordringer, som kan opstå når forskellige kulturer og religioner kollidere med hinanden, og hvordan vi som lærer skal kunne takle dem, uden at skabe tvivl eller frygt i klasserne og bevare overblikket. Derudover vil vi tage fat i begrebet “kultur”, da den efterhånden har fået mange forskellige betydninger, som indbyrdes tit er modstridende. Så hvad er kultur egentligt? “Kultur” bliver tit italesat i den danske debat, og blev førhen hyppigst brugt til at beskrive kunst i form af musik, noveller, teater mm.
I daglig tale bliver det brugt om en helt bestemt livsform, måden at leve på og et individ eller gruppes adfærd.
Det kan bl.a. også tillægges en reference til hvordan et menneske dannes og reglerne der indgår i dette menneskes liv og adfærd.
Kultur er desuden menneskeskabt og derfor ikke noget vi er født med, men som vi efterhånden lærer. Det er værdier og traditioner som kendetegner en specifik gruppe. Det er dé ting i et samfund, som betyder noget for os... Køb adgang for at læse mere

Kulturopfattelser og national kultur | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.