Kulturmøder | Eksamensopgave i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kulturmøder | Eksamensopgave i KLM

KLM eksamensopgave om kulturmøder og "Når to kulturer mødes".

Vi lever i et Danmark hvor flere og flere klasseværelser er multikulturelle. Eleverne har hver især deres egen baggrund og der er til stadighed flere ting man skal tage hensyn til, end hvad man skulle førhen.

Jeg har valgt følgende dilemma for at belyse nogle af de kultursammenstød, vi som kommende lærere bliver nødt til at redde ud i. Dilemmaet, som jeg i øvrigt har valgt på baggrund af egne erfaringer, tager udgangspunkt i hvordan religiøse retningslinjer kan være med til at skabe megen udfordring i vores kommende virke som lærere.

Problemformulering
Hvorledes kan man som lærer sørger for at ens elever, på trods af deres religiøse overbevisninger og kulturelle forskelle, alle får lige meget ud af undervisningen og søge at inkludere elevernes religiøse og kulturelle forskelligheder i klassens fællesskab?

Underviserens kommentar

Fyldestgørende, konkret, rigtig god.

Indhold

Introduktion til dilemmaet 3
Dilemma/case 3
Problemformulering 3
Metode 4
Teori 4
Islam og ramadans betydning 4
Etik og Moral 5
Analyse 5
Konklusion & Perspektivering 7
Litteratur 7
Bilag 1 8
Bilag 2 10

Uddrag

Dilemma/case

X & Z går i 5. Klasse og er af muslimsk baggrund. Læreren har gennem årene bemærket at de to elever, er noget uopmærksomme i ramadanmåneden. Flere gange har de to elever måtte sidde over i idrætsundervisningen, bl.a. har den ene også måtte opgive at deltage i en cykeltur, da hun gik sukkerkold. Ydermere har læreren bemærket at det to elever er mindre aktive i frikvarterene end normalt. Læreren har udtrykt sine bekymringer og forhørt sig hos sit team, om hvorvidt de også havde bemærket elevernes uopmærksomhed i deres timer.

Lærerne diskuterer frem og tilbage, omkring deres bekymringer for at de to elever risikerer at komme bagud rent fagligt med undervisningen, men især også deres bekymring for at eleverne vil komme til at ekskludere sig selv fra fællesskabet i klassen. Lærerene beslutter at gå i dialog med elevernes forældre, for at undersøge hvilke muligheder der er, hvis nogen, for at hjælpe pigerne. Men hvordan begynder man en sådan dialog, uden at det virker krænkende overfor forældrene og deres religiøse baggrund?... Køb adgang for at læse mere

Kulturmøder | Eksamensopgave i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.