Kulturforståelse | Juletræet i Kokkedal

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 11
  • 2506
  • PDF
  • 2014
  • 17-09-2015

Synopsis: Kulturforståelse | Juletræet i Kokkedal

Denne synopsis er skrevet på semestret "kulturforståelse" på DPU i forbindelse med uddannelsen "Dansk som andetsprog".

I denne opgave tages der udgangspunkt i debatten omkring juletræet i Kokkedal, som bliver nærmere beskrevet i afsnit 2.0.
For at belyse ovenstående case nærmere, analyseres der i opgaven fire artikler , med henblik på bedst muligt at anskueliggøre de forskellige holdninger, som optræder i debatten.

I forbindelse med analysen vil vi, med hjælp fra Claus Haas og Ove Korsgaard, forsøge at finde frem til de konflikter om demokrati og medborgerskab, som ligeledes er en del af denne debat.

Derfor arbejder vi i denne opgave ud fra følgende problemformulering:

Hvorfor opstod debatten om ”juletræet i Kokkedal” i danske medier i 2012?
Hvilke konflikter om demokrati og medborgerskab kommer til udtryk i debatten?

Indhold

1.0 Indledning med problemformulering 3
2.0 Case-beskrivelse 3
3.0 Analyse 4
Striden fra Kokkedal er et varsel om noget af det, der vil komme 4
Kampen om symboler i Europa 5
Multikulturalisme beriger samfundet 6
Akademikerfiktion og dansk kultur 7
4.0 Sammenfatning 9
5.0 Litteratur 10
5.1 Hjemmesider 11

Uddrag

2.0 Case-beskrivelse
I begyndelsen af november 2012 kom et juletræ eller mangel af samme til at skabe store overskrifter og debatter i Danmark. En beboerbestyrelse i Egedalsvænge i Kokkedal besluttede, at der ikke skulle købes et udendørs juletræ, selvom dette altid havde været traditionen. Beslutningen blev truffet ved et ordinært bestyrelsesmøde på demokratisk vis, blot med den lille forskel, at flertallet som stemte ”nej” til juletræet, var muslimer eller rettere nydanskere. Det manglende juletræ og den dertilhørende julefest fik hurtigt sit eget liv i medierne, og pludselig var det en sag, som de fleste danskere burde have en mening om. (Kristeligt dagblad 2012, Hansen 2014)  

3.0 Analyse
For mange danskere er juletræet et vigtigt symbol på julen, og derfor vil vi i denne opgave, som nævnt i indledningen, analysere os frem til de konflikter omkring demokrati og medborgerskab, som optrådte i ”juletræs-debatten”... Køb adgang for at læse mere

Kulturforståelse | Juletræet i Kokkedal

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.