Kropslige og idrætslige færdigheder

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 11
  • 3230
  • PDF
  • Andet
  • 2017
  • 23-03-2020

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Kropslige og idrætslige færdigheder

Studieprodukt i idrætsfagets basis – handler om kropslige og idrætslige færdigheder. Opgaven kommer ind på Piagets 'Læring gennem leg'.

Problemformulering
Hvordan kan vi gennem et undervisningsforløb med leg udvikle bevægelsesfærdighederne samt de idrætslige kompetencer hos en elev i indskolingen?

Indhold

Indledning 3
Metode 3
Forenklede fællesmål 3
Piaget: Læring gennem leg 4
Bevægelsen 5
1. Ligevægtssansen, også kaldet vestibulærsansen: 5
Lege 6
Har tabletten overtaget det aktive gen hos unge? 8
Konklusion 9
Perspektivering 10
Litteratur 11
Kilder 11

Uddrag

Indledning
Med indførelsen af forenklede fælles mål er der i folkeskolen kommet et øget fokus på, hvilken be-tydning idræt og bevægelse har for elevernes generelle indlæring, samt på idrætsfaget som en hel-hed. I denne opgave vil vi lægge vores primære fokus på hvordan man som underviser, kan udvikle evnerne hos en indskolingen indenfor bevægelser og idrætslige kompetencer. Dette gør vi fordi vi har observeret en 0. Klasse i motoriske færdigheder, hvor vi opdagede at der var et stort spænd mel-lem de meget aktive i klassen og de elever som ikke var aktive i deres fritid.

Metode
For at belyse vores problemformulering vil vi i vores teori tage udgangspunkt i de forenklede fæl-lesmål i folkeskolen. Derudover vil vi i denne opgave også inddrage Piaget, og hans teorier om bar-nets kognitive udvikling, som består af 4 forskellige perioder gennem livet. Desuden bliver der også beskrevet i opgaven hvilken betydning bevægelse har, ikke bare for vores krop, men for hele vores udvikling samt hvordan vi fungere socialt. Herunder vil vi også kort komme ind på de forskellige sanser, som vi bruger når vi udfører forskellige bevægelser. Som analyse har vi valgt en artikel som beskriver de eventuelle problemstillinger, i forhold børns motorik, ved at flere og flere børn vokser op med smartphones og tabletter, som de faktisk allerede kan benytte sig af fra de er 2 år. I den for-bindelse har vi desuden lavet en analyse af MUGI-testen, da vi brugte denne til at teste en gruppe elevers motoriske evner både i forhold til forskellige bevægelser, men også til at lege med bolde... Køb adgang for at læse mere

Kropslige og idrætslige færdigheder

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.