Kristendommen og den danske folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Kristendommen og den danske folkeskole

Eksamensopgave i KLM.

Problemformulering
Set i et historisk perspektiv hvilken indflydelse har kristendommen så haft på den danske folkeskole?
Hvilke begrundelser ligger bag at der undervises i kristendom i et moderne samfund?

Underviserens kommentar

Som en del af en mundtlig eksamen hvor karakteren 12 blev givet.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvad er kristendom 3
Den lutherske reformation 3
Folkeskolens formålsparagraf 4
Hvorfor kristendomsundervisning 5
Religionsundervisning 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Indledning
Forskellige religioner har over hele verden haft enorm indflydelse. I Danmark har vi været præget af kristendommen. Siden Harald Blåtand i ca. år 965 rejste den store Jellingesten, og hævdede at have gjort Danmark kristent, har kristendommen udviklet sig. Som statsreligion har kristendommen haft kolossal indflydelse på det politiske liv i Danmark, og dermed også på den danske folkeskole. Samtidig med kristendommens udvikling, har det omkringliggende samfund også udviklet sig, i muligvis endnu højere grad. Hvordan harmonerer kristne værdier og en moderne folkeskole?

Hvad er kristendom
Intet tyder på, at Jesus' mission var et grundlægge en ny religion. Det er mere korrekt at sige, at Jesus startede en reformbevægelse i det jødiske Palæstina.1 En reformbevægelse som kom til at præge resten af verden 2000 år senere. Grundlæggende er der to Jesusfortællinger: Jesus af Nazaret, som den menneskelige og historiske person, og Jesus Kristus som en guddommelige idé. Denne todimensionelle fortælling indeholder hverken Islam eller Jødedommen. Bibelen, det kristne kanoniske skrift, indeholder Det Gamle (GT) og Det Nye Testamente (NT). GT indeholder historie, poesi og lov. NT blev samlet i årerne efter Jesus' død, og indeholder i høj grad biografi, forkyndelse og breve som er åben for fortolkning. En fortolkning som den katolske kirke havde monopol på, indtil bl.a. Martin Luther valgte at forholde sig kritisk til den katolske fortolkning... Køb adgang for at læse mere

Kristendommen og den danske folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.