Kriminallitteratur i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 2364
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2003
  • 18-03-2004

Lærerfaglig analyse: Kriminallitteratur i folkeskolen

Eksamensopgave i dansk om kriminallitteratur i folkeskolen.

Problemformulering
Med udgangspunkt i romanen Mistænkt af Erik Amdrup (1985) ønsker vi at undersøge:
Hvorfor skal man arbejde med krimigenren i folkeskolen, og hvordan kan man arbejde med denne i folkeskolen ud fra en tillempet receptionsteori?

Indhold

Indledning
Hvorfor denne roman
Definition af kriminallitteratur
Genre
Kort handlingsreferat
Komposition
- Tid og synsvinkel
- Sted/miljø
Fortælleren
- Fortælleelementer
Personkarakteristisk
Sproglige virkemidler
Berettermodellen
Konklusion
Noteapparat
Litteraturliste

Uddrag

Receptionsteorien søges kvalificeret ved inddragelse af nykritikken og strukturalismen. Nykritikken1 har den kvalitet, at fagligheden og den sproglige opmærksomhed tilgodeses. Strukturalismen inddrages for at skabe overblik over romanens strukturer samt at give eleverne en forståelse af det formelmæssige i genren.
I denne opgave gives en analyse af romanen Mistænkt. Til eksamen ønsker vi at arbejde videre med ovenstående problemformulering. Desuden ønsker vi, at komme med forslag til forskellige tilgange til arbejdet med kriminalgenren på det litteraturmetodiske plan.
Selvom plottet, spændingen og handlingen er de bærende elementer i romanen Mistænkt, er det dog vigtigt, at det sproglige element også tilgodeses i undervisningen, da ”elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre”2,også skal fremmes.
Ydermere skal krimigenren give eleverne ”udtryks – og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion.”3
Vi stiller os kritiske overfor, hvordan romanen kan bruges i danskundervisningen ud fra de opstillede faglige mål for danskfaget, m.h.t. ”at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse.”4... Køb adgang for at læse mere

Kriminallitteratur i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.