Kostens og bevægelsens indvirkning på børns sunde liv

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Ingen givet
  • 14
  • 4140
  • PDF
  • 01-08-2006

Kostens og bevægelsens indvirkning på børns sunde liv

1. årsprojekt
Maj & juni 2005

Vi har i denne opgave valgt at skrive om kostens og bevægelsens indvirkning på børnenes sunde liv, udvikling og adfærd. En grund til dette er, at vi ser det som en vigtig opgave at være med til at formidle gode kostvaner og samtidig gøre bevægelse til en naturlig del af børnenes hverdag.

Projektmetode og metoderedskaber

Vi har til denne opgave valgt at bruge ”Den Teseorienterede projektmetode”. Vores tese er, at vi mener, der er en sammenhæng mellem, den sunde kontra usunde kost børnene får, og den energi de har i løbet af dagen i institutionen til leg og bevægelse. Samtidig mener vi, at man kan se, at dette spiller ind på deres adfærd.

Til at belyse denne tese har vi interviewet lederen og souschefen i Fugleredens børnehave i Bremdal. Efterfølgende har vi lavet et praktisk projekt, som gik ud på, at vi over 2 morgener og formiddage sammen med børnene skulle indtage henholdsvis sund / usund morgenmad og mellemmåltider.

Herefter ville vi med sjove bevægelseslege observere børnenes og vores egen udholdenhed, samt kigge efter børnenes adfærd i samspil med andre. Efterfølgende har vi reflekteret over de to dages forløb og stillet os følgende spørgsmål:

- Hvilken indvirkning har kosten på børnenes sunde liv og fysiske aktivitetsniveau i institutionerne?
- Hvordan spiller kosten ind på børnenes adfærd og udvikling?

Til at dokumentere de to dage har vi brugt kamera og video.

Indhold

Indledning
Projektmetode og metoderedskaber
Afgrænsning
Teori om det sunde liv i forhold til kost, bevægelse, udvikling og adfærd
Det praktiske forløb
Delkonklusion
Vurdering
Pædagogens rolle
Konklusion
Perspektivering

Uddrag

Afgrænsning

Vi har valgt at afgrænse os med børn fra alderen 3-6 år inden for normalområdet. Samtidigt lægger vi kun vægt på morgenmaden og det første mellemmåltid, samt sukkerets betydning.

Teori om det sunde liv i forhold til kost, bevægelse, udvikling og adfærd

Det sunde liv:

I vores verden findes der mange definitioner på, hvad et sundt liv er. Disse er afhængige af kultur, miljø og tid. WHO definerede i 1948 det sunde liv som ” en tilstand af fuldkommen fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot frihed for sygdom og invaliditet ”.

Kost:

”Den tidlige ernæring har betydning for vækst, udvikling og risikoen for sygdomme senere i livet.”

Hvis børn ikke får en god og alsidig kost, kan det få alvorlige konsekvenser for barnets
udvikling. Børn der ikke får noget ordentligt at spise, kan ikke koncentrere sig og har svært ved at holde opmærksomheden. Hjernen og kroppen arbejder ikke ret godt eller længe på en... Køb adgang for at læse mere

Kostens og bevægelsens indvirkning på børns sunde liv

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.