Kopierne | Lærerfaglig analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 3393
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 24-01-2020

Eksamensopgave: Kopierne | Lærerfaglig analyse

Dansk skriftlig eksamen, som indeholder en lærerfaglig analyse af Jesper Wung-Sungs og Søren Jessens grafiske roman "Kopierne", billedanalyser af billeder fra bogen, vurdering af undervisningspotentialet i en billedroman, 3 korte forslag til undervisningsforløb
om Kopierne samt til sidst en stilladserende tekst til eleverne.

Underviserens kommentar

Den manglede didaktik, men var god fagfaglig.

Indhold

Lærerfaglig analyse s. 2 – 4
Tekstens undervisningspotentiale og formål med undervisningen s. 4- 5
Undevisningsforløb i kopierne s. 5
Stilladserende tekst til eleverne s. 6
Literaturliste s. 7

Uddrag

I følgende afsnit vil jeg se nærmere på teksten i Tekst 1. Derefter vil jeg gennemgå enkelte billeder, og derefter analysere deres samspil. Derudover vil jeg stille skarpt på hvorfor læsning overhovedet er relevant, og hvilke kompetencer det kan udvikle.

Tekst analyse
I den grafiske roman, 'Kopierne', af Søren Jessen baseret på Jesper Wung Sungs bog af samme navn, møder man teenage drengen Jonas, samt hans ligestillede Ian og Ronnie. Fortællingen ...

---

Kigger vi på billedsiden i'Kopierne' har den i nogle tilfælde overtaget tekstdelens rolle som værende læserens holdepunkt i handlingens udvikling. Det ses i sekvensen, hvor drengene er i slagsmål med vildsvinene. I stedet for ord er slagsmålet fortalt af fragmentariske nærbilleder i sorte og blå farver delt op i nærbilleder. I andre passager har billederne en understøttende funktion, ved at ...

---

Undervisningspotentiale
Jeg vil her kigge på Lene Sørensen bud på undervisningspotentialet i en billedroman
De fleste udskolingselever har på et tidspunkt under deres skolegang stiftet bekendtskab med Jesper Wung-Sung, og er derfor allerede bekendte med hans sproglige stil. Derfor er det oplagt at beskæftige sig med en af hans værker i en anden form. I arbejdet med med 'Kopierne', kan man ...

---

Undervisningsforløb i Kopierne
Undervisningsforløb 1
Som undervisningsforløb kunne man lave en gendigtning. Teksten ved billederne fjernes eller overstreges, og eleverne skal herpå opdigte en ny historie, der går i samspil med billederne. Det er en øvelse i at lade sig inspirere af billederne, og ofte en fordel for visuelt stærke elever(Sørensen, ...

---

Stilladserende tekst til eleverne
Kære 8. b
I det kommende forløb skal vi arbejde med en billedroman af Jesper Wung-Sung og Søren Jessen. De fleste er af jer er har tidligere arbejdet med Wung-Sung... Køb adgang for at læse mere

Kopierne | Lærerfaglig analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.