Kontrafaktisk historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 36
  • 13234
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2004
  • 07-03-2004

Kontrafaktisk historie

Opgaven handler om kontrafaktisk historie, dannelse, identitet og historiebevidsthed.
Didaktikken er primært konstruktivismen og hvorledes den er anvendelig.

Problemformulering
Faget historie og dermed historiebevidstheds medvirken/indflydelse på elevernes dannelse/identitet. Hvordan kan den kontrafaktiske arbejdsmetode være med til at skabe historiebevidsthed og identitet/dannelse hos eleverne i folkeskolen?

Indhold

Indledning og problemformulering side 2
Disposition over indholdet i opgaven side 3 og 4
Hvad er dannelse? Side 5-10
Folkeskolens udvikling side 10
Politisk dannelse side 11
Tilpasning og dannelse side 12 og 13
Vurdering af dannelse side 14
Historiebevidsthed side 15 og 16
Historiebevidsthedsbegrebets produktionssteder side 17 og 18
Fagdidaktik eller historiedidaktik? Side 19
Faghæftet 1995 samt Klare Mål 2002, historiebevidsthed, demokrati og identitet side 20
Faghæftet og Klare Mål – anvendelse i praksis side 21
Kommentar til første del af historiebevidsthed side 22 og 23
Samtidens indflydelse på faget historie side 24
Luhmanns syn på det moderne side 25
Systemteori side 25
System og omverden side 25
Valg side 26
Psykiske og sociale systemer side 26
Kommunikation som undervisning side 26
Kritik side 27
Systemteori og historiebevidsthed side 28-30
Kontrafaktisk historie side 31
Hvad er kontrafaktisk historieskrivning? side 31
Hvad er spillereglerne for konstruktion af en kontrafaktisk? tekst side 31
Hvorfor skrive/anvende kontrafaktisk historie? side 32
Hvad er målet og hvad kan det bruges til? Side 32
Vurdering side 33
Didaktiske tanker om undervisning side 33
Historieformidlingens betydning for historiebevidsthed side 34
Konklusion side 35
Litteraturliste side 36

Uddrag

Indledning
Det der inspirerede mig til emnet for opgaven, her tænker jeg især den kontrafaktiske del, var en artikel i Jyllandsposten.

”Hvordan skal du vide, hvor du skal gå hen, hvis du ikke ved, hvor du kommer fra”.

Sådan indledtes artiklen ”Historie uden støv” meget sigende om historiens relevans for identitet og dannelse.
Derudover var det en lancering af ”Det historiske hus”, der blandt indehaverne har Rasmus Dahlberg.

Rasmus Dahlberg redigerede senere på efteråret bogen ”En anden historie”. Med bogen lancerede han begrebet kontrafaktisk historie.

I perioden fra artiklen til bogen udkom, havde jeg i min praktik praktiseret den ”historiske fortælling” i historie i to 8. klasser. Jeg afprøvede den historiske fortælling, i håb om det kunne højne elevernes interesse for historie.
Faget var lavt prioriteret hos eleverne, så alternativ opfindsomhed så jeg som en indgangsvinkel til at ”nå” eleverne på. På det tidspunkt kendte jeg ikke til den kontrafaktiske model, den udkom først efter min praktik.
Det der står højt på min ønskeliste er at kunne få eleverne til at se historie som en nødvendig og spændende del af deres liv, som en vigtig ting i deres identitetsdannelse, så for mig er enhver ny metode velkommen, og vil blive afprøvet.

Min begrundelse for valget af emne ligger ligeledes i min egen interesse og nysgerrighed indenfor: historiebevidsthed, identitet og fantasi... Køb adgang for at læse mere

Kontrafaktisk historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.