Eksamensopgave om konstruktivisme i fysik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Didaktik, Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 5222
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

7.-10. klasse: Eksamensopgave om konstruktivisme i fysik

Eksamensopgave i almen didaktik om konstruktivisme i fysikundervisningen.

Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et engelsk undervisningsforsøg kaldet CLIS-projektet(Childrens Learning In Science).(1)
Det er et gennemtænkt, gennemført og rapporteret forsøg i stor skala, med konstruktivistisk inspireret undervisning for 10-16 årige.

Indhold

Forord
1. Indledning
2. Metode
3. Reori
4. Redegørelse for clis-modellen
4.1 Indledning
4.2 Modellens fem faser
4.3 Afrunding
5. Redegørelse for den didaktiske relationsmodel
5.1 Indledning
5.2 Læringsforudsætninger
5.3 Rammefaktorer
5.5 Indhold
5.6 Læreprocessen
5.7 Vurdering
6. Analyse af clis-modellen
6.1 Indledning
6.2 Analyse
6.3 Afrunding
7. Problematisering af problemstilling
7.1 Problem
7.2 Faglighedskrav
7.3 Faglighed og piaget
7.4 Faglighed og didaktisk analyse
7.5 Afrunding
8. Det konkrete underviningsforløb/metodikken
8.1 Indledning
8.2 Orienteringsfasen
8.3 Bud på ideer
8.4 Omstruktureringsfasen
8.5 Anvendelsesfasen
8.6 Bevidstgørelsesfasen
9. Diskussion
9.1 Indledning
9.2 Praksiserfaringer
9.3 Vurdering
9.4 Perspektivering
9.5 Afrunding
10. Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg ønsker at se det gennemarbejdede, konstruktivistisk inspirerede, CLIS undervisningsforløb i et objektivt didaktisk lys samt i forlængelse heraf, vurdere konstruktivismens relevans i folkeskolens fysikundervisning.

Således vil jeg vurdere CLIS-undervisningsforløbet ud fra til Hiim og Hippes(HH) didaktiske relationsmodel og undersøge om det er realistisk – det vil sige hvorvidt man ved anvendelse heraf kan give eleverne den ønskede faglighed der kræves i folkeskolelovens læseplan.

Formålet med at inddrage det konstruktivistiske læringssyn i fysikundervisningen er bl.a. at skærpe hensynet til elevernes abstraktionsniveau.

Det er velkendt at fysik er et ”svært” fag for mange og undersøgelser har vist at det ofte hænger sammen med en manglende hensyntagen til elevernes udviklingsniveau.

Formålsbeskrivelsen harmonerer med det konstruktivistiske læringssyns grundtese om at elever konstruerer deres egen viden og at man som lærer må planlægge undervisningen ud fra dette hensyn.

Spørgsmålet er så her om hvorvidt det kan lade sig gøre at tage et sådant hensyn med de krav der stilles til fagligheden.

Kan det fx lade sig gøre at få alle med ?
Kan man nå pensum og samtidig undervise konstruktivistisk ?

Det følgende er et forsøg på at besvare denne problemstilling.

2. Metode
CLIS-projektet vil således blive analyseret i forhold til HH's didaktiske helhedsmodel og de krav den stiller til Elev- og læringsforudsætninger, Mål, Rammefaktorer, Læreprocessen, Indhold samt Vurdering.(2)
Analysen vil bygge på en redegørelse for dels det konstruktivistiske grundsyn ifølge Piaget samt dels en redegørelse for CLIS-projektets og HH´s didaktiske modeller.
Analysen vil ydermere ligge til grund for en problematisering af problemstillingen samt fungere som en redegørelse for det konkrete, planlagte og evaluerede CLIS-undervisningsforløb.
Afrundingsvis vil opgaven munde ud i en sammenfattende diskussion af den valgte problemstilling... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om konstruktivisme i fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.