Konkurrencestaten og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
  • Ingen givet
  • 7
  • 1771
  • PDF
  • Hjørring Seminarium
  • 2014
  • 29-05-2014

Studieprodukt: Konkurrencestaten og dannelse

Studieprodukt i KLM omkring dannelsesidealet kontra formålsparagrafferne 75 & 06.

Problemformulering:
Hvorledes adskiller samfundets dannelsesideal sig i konkurrencestaten fra velfærdstatens dannelsesideal og hvilken indvirkning har dette for skolens faglige virke?

Indhold

Indledning s.1
Problemformulering s.1
Teori s.1
Metode s.2
Formålsbestemmelsen 1975 s.2
Formålsbestemmelsen 2006 s.3
Sammenligning s.4
Perspektivering s.5
Litteraturliste s. 6

Uddrag

Indledning
De sidste 200 år har budt på 7 større ændringer af folkeskolens formålsparagraf, 3 af disse ændringer er kommet indenfor de sidste 40 år - et markant hyppigt ændringsbehov i forhold til tidligere tiders dansk skolelovgivning (Thajsen 2009). Overgangen fra nationalstat til velfærdstat og senere til i dag, hvor konkurrencestaten har gjort sit indtog, har ændret billedet af den ”korrekt-dannede dansker” (Pedersen 2011).
Vi synes, at debatten om hvordan den dannede dansker ser ud og hvilken personlighed han besidder, er interessant og væsentligt. Hvilket dannelsesideal har vi i dag?... Køb adgang for at læse mere

Konkurrencestaten og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.