Konkurrencestaten og dannelse | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Konkurrencestaten og dannelse | Studieprodukt

Studieprodukt i KLM om dannelsesidealet kontra formålsparagrafferne 75 & 06.

Problemformulering
Hvorledes adskiller samfundets dannelsesideal sig i konkurrencestaten fra velfærdstatens dannelsesideal og hvilken indvirkning har dette for skolens faglige virke?

Indhold

Indledning s.1
Problemformulering s.1
Teori s.1
Metode s.2
Formålsbestemmelsen 1975 s.2
Formålsbestemmelsen 2006 s.3
Sammenligning s.4
Perspektivering s.5
Litteraturliste s. 6

Uddrag

Indledning
De sidste 200 år har budt på 7 større ændringer af folkeskolens formålsparagraf, 3 af disse ændringer er kommet indenfor de sidste 40 år - et markant hyppigt ændringsbehov i forhold til tidligere tiders dansk skolelovgivning (Thajsen 2009). Overgangen fra nationalstat til velfærdstat og senere til i dag, hvor konkurrencestaten har gjort sit indtog, har ændret billedet af den ”korrekt-dannede dansker” (Pedersen 2011).
Vi synes, at debatten om hvordan den dannede dansker ser ud og hvilken personlighed han besidder, er interessant og væsentligt. Hvilket dannelsesideal har vi i dag?

---

Metode
Ud fra formulerede teori, vil vi gennemføre en komparativ analyse af folkeskolens formålsparagraf fra 1975 og 2006, med henblik på at opstille et billede, af det dannelsesideal der ligger til grund for begge formålsparagraffer. Disse to dannelsesidealer vil vi efterfølgende sammenligne. Slutteligt vil vi forsøge at finde elementer i fælles mål, som kunne tænkes at være udformet med hensigt på at understøtte en evt. ændring i folkeskolens dannelsesideal... Køb adgang for at læse mere

Konkurrencestaten og dannelse | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.